Hoezo autoriteit?

Het woord ‘autoriteit’ betekent gezaghebbende, degene waarnaar door diens positie en kwaliteiten geluisterd wordt, degene met overwicht, erkend gezag. De Nederlandse Zorgautoriteit is een overheidslichaam dat adviezen geeft die zijn gestoeld op feiten, op onderzoeksdata en analyse. Zie hiervoor de site van de NZa.

De betekenis van het woord ‘autoriteit’ herken ik echter steeds minder in de rol van de NZa. De data uit dure en tijdrovende kostenonderzoeken worden niet altijd overgenomen wanneer ze nadelig uitpakken. Dat deze onderzoeken degelijk uitgevoerd moeten worden, spreekt voor zich. Door beroepsgroepen wordt erg gehamerd op het belang van een reële afspiegeling van de werkzaamheden van alle zorgaanbieders tijdens zo’n kostenonderzoek. In de mondzorg heeft dit de nodige problemen opgeleverd. De enorme tijdsinvestering die het de zorgaanbieders kost om alle data aan te leveren moet wel voor een goede afspiegeling van het werkveld zorgen. Wanneer dit allemaal naar behoren is voltrokken, zoals bij logopedie, merken we tot onze verbazing dat de uitkomsten/conclusies niet door iedereen op waarde worden geschat.

Deze week las ik op Twitter dat iemand vanuit Zorgverzekeraars Nederland opperde dat bij het kostprijsonderzoek in de GGZ, waarbij men op een hoger tarief uitkwam, zorgaanbieders helemaal niet aan de patiënt dachten maar alleen bezig waren met eigenbelang. Ik vond dat nogal een boude uitspraak. Vanuit mijn werk als logopedist kan ik in ieder geval zeggen dat we de patiënt steeds voor ogen hebben en ons vaak zelfs in allerlei bochten wringen om het allemaal goed gedraaid te krijgen voor de patiënt. Ook wanneer een ongunstige zorgovereenkomst toch wordt getekend, denkt men met name aan de patiënt. Die is er niet bij gebaat dat er geen overeenkomst wordt gesloten.

Het is de opdracht voor de NZa om kosten en tijdsinvestering van het werk van zorgaanbieders te onderzoeken en daar dan conclusies aan te verbinden in hun tariefadvies. Scherp inkopen en zorgen voor kwaliteit is de taak van de verzekeraars. Dat het advies van de NZa door enkele grotere zorgverzekeraars niet opgevolgd wordt en er zelfs niet op wordt gewacht, zoals momenteel bij logopedie gebeurt, doet het woord autoriteit geen eer aan.

Ik vraag me af wat de NZa van haar rol vindt en of haar naam de lading nog dekt. Anders kunnen we alles net zo goed meteen aan de zorgverzekeraars overlaten met hopelijk dan wel een gelijkwaardiger positie voor alle partijen. Die dure kostenonderzoeken kunnen dan   ook achterwege blijven. Scheelt weer een hoop energie en frustratie!

Delen