Huisartsen gezocht voor onderzoek

Het NIVEL doet onderzoek naar de tijdsbesteding van huisartsen. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan en wordt van harte ondersteund door huisartsenkoepel LHV.

 

 

Het onderzoek wil zo nauwkeurig mogelijk meten hoeveel uren een huisarts werkt en hoe die tijd verdeeld is over patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden taken. Met deze gegevens is de benodigde huisartscapaciteit te bepalen. Dit is van belang voor een blijvend goede afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Gedurende één jaar wordt de tijdsbesteding van circa 1000 huisartsen gemeten door middel van sms-berichten. Iedere individuele huisarts ontvangt één week lang sms-berichten met de vraag wat zij op dat moment doen. In antwoord hierop kan een keuze gemaakt worden uit: (a) ik werk niet, (b) een direct patiënt-gebonden activiteit, (c) een indirect patiënt-gebonden activiteit of (d) een niet-patiënt-gebonden activiteit.

Deelnemende huisartsen krijgen een kleine vergoeding en eind 2013 krijgen zij als eerste inzicht in de resultaten van het tijdsbestedingsonderzoek. Voor vragen over het onderzoek en aanmelden kunnen huisartsen een e-mail sturen naar TBOHuisartsen@nivel.nl. Ook kan men contact opnemen met één van de projectleden: Daniel van Hassel (tel. 030 272 97 72), Lud van der Velden (tel. 030 272 97 67 en Ronald Batenburg (030 272 98 61).

Delen