Onderlinge afspraken huisartsenpraktijken voor plek patiënt

huisarts / Huisartsenpraktijken mogen onderling afspraken maken om voor individuele patiënten een plek te kunnen vinden in een regio met een huisartsentekort

Dit meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar aanleiding van een onderzoek naar de achtergronden van het weigeren van nieuwe patiënten.

Het uitgangspunt is dat een patiënt zich bij een huisarts naar keuze moet kunnen inschrijven. In de praktijk blijkt echter dat veel patiënten moeilijkheden ondervinden bij het veranderen van huisarts en soms ook worden geweigerd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daarom onderzoek gedaan naar de achtergronden van het weigeren van nieuwe patiënten. De conclusie is dat het huidige tekort aan huisartsen maakt dat huisartsen een steeds grotere werkdruk ervaren en veel praktijken helemaal vol zitten.

‘Heel belangrijk dat huisartsen patiënten de mogelijkheid bieden over te stappen’

Tijdens het onderzoek bleek dat sommige huisartsen mogelijk onderling vaste afspraken hadden gemaakt over het níet overnemen van elkaars patiënten en onderling ‘werkgebieden’ hadden afgestemd, bijvoorbeeld op basis van postcodes. Dit raakt de vrijheid van de patiënten en is dus in principe niet toegestaan. Maar: deze mogelijke onderlinge afspraken werden enkel ingegeven om voor individuele patiënten een plek te kunnen vinden.

De ACM vindt het heel belangrijk dat huisartsen patiënten de mogelijkheid bieden over te stappen, ook als praktijken in een regio vol zitten. Daarom is het volgens de ACM niet in strijd met de mededingingsregels wanneer huisartsenpraktijken onderlinge afspraken maken met het doel een plek te vinden voor individuele patiënten in een regio waar een tekort is.

Richtlijn wisselen huisarts

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft ook een richtlijn over het wisselen van huisarts, voor zowel huisartsen als patiënten. Ook de zorgverzekeraar heeft de taak vanuit zijn zorgplicht te helpen om een nieuwe huisarts te zoeken.

Katrijn van Berkum is senior jurist, Timo van Oosterhout advocaat. Beiden werken bij VvAA Legal. Lees al hun artikelen hier

Delen