In het belang van de patiënt

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Behandelingen die niet bewezen effectief zijn, zouden niet moeten worden vergoed. Dit stelt Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. En iedereen die wil voorkomen dat de zorgkosten over twintig jaar twee keer zo hoog zijn als nu, kan haar alleen maar gelijk geven.

Dat veel zorg niet bewezen effectief is, weten we natuurlijk al lang. De hoeveelheid projecten in het kader van het programma Doen of laten? is indrukwekkend. En het is alweer vier jaar geleden dat de Federatie Medisch Specialisten haar bekende Beter niet doen-lijst publiceerde van 1.366 medische verrichtingen die net zo goed of zelfs beter achterwege gelaten kunnen worden.

Dat veel zorg niet bewezen effectief is, weten we natuurlijk al lang

Het probleem is alleen: er wordt geen gevolg aan gegeven. Kaljouw heeft gelijk als ze stelt dat mensen in de zorg worden geprikkeld om productie te draaien. Dat was natuurlijk altijd al zo (en dus pas niet sinds de komst van de Zorgverzekeringswet in 2006). En helaas voor de SP, die op social media laat weten nieuwe kansen te zien: dit verandert niet door de medisch specialisten in loondienst te nemen.

Sterker nog, er verandert helemaal niets zo lang in de discussie één cruciale partij buiten schot wordt gehouden: de patiënt. Die kent die hele doen of laten discussie niet en heeft nog nooit van die lijst met 1.366 overbodige medische verrichtingen gehoord. De vraag die voorligt is dan ook niet of de medisch specialisten in loondienst moeten. De vraag is hoe we patiënten aan het verstand gebracht krijgen dat het in hun eigen belang is dat medische verrichtingen die geen bewezen meerwaarde hebben uit het basispakket van de zorgverzekering worden gehaald.

6 Reacties Reageer zelf

 1. menno oosterhoff
  Geplaatst op 24 juni 2020 om 13:49 | Permalink

  Toch denk ik dat alle specialisten in loondienst wel zou leiden tot vermindering van de kosten al was het alleen maar omdat er in devrije sector absurd veel verdiend wordt.
  Maar het probleem is niet weg. Ook een instelling neigt tot productie maken , mede om het steeds groeiende bureaucratische apparaat te bekostigen.
  De patient gaat dit niet oplossen, vrees ik. Die wil het liefst alles proberen ook al is de kans klein.
  Wat het dan wel oplost? Ingewikkeld. Een vast budget voor een bepaalde populatie heeft als risico dat de zware problematiek niet wordt behandeld.
  Het zou helpen als toch meer geaccepteerd werd dat de arts beslist, maar dat past weer niet bij vraaggericht werken.
  Het zal altijd schipperen blijven, vrees ik.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 juni 2020 om 14:07 | Permalink

  Als medisch specialisten per individu minder verdienen gaan nog niet per definitie de zorgkosten als totaal omlaag. Want precies zoals je zegt: een instelling neigt tot productie maken. De patiënt gaat dit niet oplossen zolang hij geen helder beeld heeft van wat wel en niet zinvolle zorg is en zolang zorg die niet-bewezen effectief is toch gewoon in het basispakket blijft zitten. Het uitgangspunt blijft dan immers “Ik ben er toch voor verzekerd”. En dat geeft inderdaad ruimte om alles te proberen, en zelfs te eisen.

 3. Auke Aukema
  Geplaatst op 24 juni 2020 om 16:19 | Permalink

  Zolang zorg voor de gebruiker, lees: patiënt, min of meer gratis is, zal er altijd verspilling en/of zinloos medisch handelen zijn, omdat de vraag in principe onbegrensd is. Zeker als specialisten ook nog voor elke extra handeling worden beloond werkt dit overproductie in de hand.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 24 juni 2020 om 20:28 | Permalink

  Dat de vraag onbegrensd is, is niet eens het grootste probleem. Het echte probleem is dat in het basispakket diagnostiek en behandeling wordt vergoed die niet (of lang niet altijd) nodig is.

 5. Catherine de Jong Catherine de Jong
  Geplaatst op 24 juni 2020 om 21:06 | Permalink

  En wat is de rol van zorgverzekeraars? Ze vergoeden alternatieve (dus medisch zinloze) behandelwijzen ”omdat er vraag naar is”!!! In feite vergoeden ze bedrog!! Zorgverzekeraars willen gewoon zo veel mogeijk omzet draaien.
  Zinloze zorg uitbannen is een prima idee. Laten de zorgverzekeraars het goede voorbeeld geven door alternatieve behandelwijzen niet meer te vergoeden.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 juni 2020 om 09:23 | Permalink

  Alternatieve behandelwijzen zijn inderdaad een punt van aandacht, daarover zijn wij het eens. Al betekent dit natuurlijk nog niet dat zorgverzekeraars “gewoon zo veel mogelijk omzet” willen draaien.