Internisten doen dringende oproep tot naleving van de COVID-regels

Het aantal COVID19-besmette patiënten in ziekenhuizen neemt zeer snel toe. Met een gelijkblijvende toename van nieuwe besmettingen is er over drie weken sprake van meer dan een verdubbeling van het huidige aantal COVID19-besmette patiënten in het ziekenhuis.  Een verdere, rigoureuze afschaling van essentiële reguliere zorg lijkt dan onvermijdelijk.

Zo’n 80 procent van de COVID19-besmette ziekenhuispatiënten wordt op dit moment behandeld door internisten. De verpleegafdelingen Interne Geneeskunde stromen daardoor zo snel vol dat in de Randstad inmiddels allerlei andere zorg niet geleverd kan worden. Het scenario dat straks landelijk nog meer dan 40 procent van de reguliere zorg moet worden afgeschaald is daardoor ineens heel dichtbij.  Op dit moment worden in een aantal ziekenhuizen al spreekuren afgezegd, waardoor chronisch zieke patiënten met bijvoorbeeld kanker, nieraandoeningen of diabetes niet naar hun internist kunnen.

‘Rigoureuze afschaling van essentiële reguliere zorg dreigt op korte termijn’

Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging: “We voorzien dat, als er nu niets gebeurt, de kwaliteit van de zorg voor onze chronisch zieke patiënten steeds verder in het gedrang komt. Wij doen er alles aan om hen te helpen maar als de COVID19-besmettingen niet snel teruglopen, kunnen wij straks de kwaliteit van zorg voor zowel de COVID19-patienten als onze reguliere patiënten niet meer garanderen.”

De Nederlandse Internisten Vereniging benadrukt nogmaals het belang van het naleven van de maatregelen. Peeters: “We hebben veel geleerd sinds de uitbraak van de eerste golf, de behandeling is verbeterd, maar met elkaar zijn we verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de enorme toestroom van het aantal patiënten niet verder toeneemt. Dit kan alleen door met elkaar de overheidsmaatregelen te blijven naleven en te beseffen dat verdere aanscherping van deze maatregelen noodzakelijk is. Een situatie zoals die in maart, of erger, lijkt anders onvermijdbaar.”

Delen