Johan Groeneveld (1955-2016)

Op 18 september overleed prof. dr. A.B.J. (Johan) Groeneveld, internist-intensivist in het Erasmus MC. In zijn vakgebied was hij een internationale beroemdheid. Zijn tijd verdeelde hij tussen de praktijk op de ic en het doen van onderzoek. 

Tekst: Wout de Bruijne

Johan Groeneveld studeerde aan de Vrije Universiteit en specialiseerde zich daar ook tot internist en intensivist. In 1983 studeerde hij aan de Medical School of Chicago onder de gerenommeerde professor Max H. Weil, pionier op het gebied van de intensive care. Groenevelds proefschrift Peripheral vascular function in septic shock. A clinical and experimental study werd een standaardwerk.

Het bleef niet zijn enige publicatie; Johan Groeneveld schreef er meer dan 350. De internist groeide mede door zijn experimenteel en klinisch onderzoek uit tot een nationaal en internationaal gewaardeerd expert en trendsetter op het gebied van de intensive care. Hij ontving diverse internationale onderscheidingen voor zijn werk.

Lange tijd werkte hij nauw samen met professor Bert Thijs, een van de stichters van de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) en aanvankelijk zijn promotor en mentor. Thijs was uiteraard niet de enige zorgprofessional met wie Johan Groeneveld samenwerkte. De internist was altijd bereid zijn enorme vakkennis en ideeën te delen met collega’s, onderzoekers en studenten. Dat deed hij onder meer door het organiseren van congressen en het geven van lezingen in binnen- en buitenland. Hij deelde zijn ervaring ook graag op kleinere schaal, tijdens onderwijssessies en nascholingen.

Hij was altijd bereid zijn enorme vakkennis en ideeën te delen

Johan Groeneveld was een begenadigd spreker met gevoel voor humor. Hij stond bekend als een vriendelijk en toegankelijk mens, maar eiste van zijn professionele omgeving wel dezelfde toewijding en gedrevenheid die hij ook toonde. Daarbij legde hij de lat hoog, want hij was altijd bezig met zijn vak. Collega’s kenden hem nauwelijks anders dan als iemand die zijn tijd zo efficiënt mogelijk indeelde om daardoor voor honderd procent professioneel bezig te kunnen zijn. Die instelling bracht hem weleens in conflict met zijn omgeving. Hij deed geen concessies en was direct. Het speelde mee bij de overstap die hij in 2011 maakte van het VUmc naar het Erasmus MC. In Rotterdam verdeelde hij zijn tijd tussen het klinisch werk op de intensive care en het doen van onderzoek.

Ook nadat bij hem ruim drie jaar geleden kanker werd gediagnosticeerd, zette Johan Groeneveld alles op alles om zo lang mogelijk door te werken. Toen het op eigen kracht reizen niet meer ging, kwam hij tot twee weken voor zijn overlijden per taxi naar het ziekenhuis.

Johan Groeneveld was getrouwd en had drie kinderen.

Delen