Koestert VWS de eerste lijn genoeg?

In mijn vorige blog vroeg ik me af wie er daadwerkelijk invloed heeft in de zorg. Zoals u kon lezen was voor mij duidelijk dat zorgverzekeraars het voor het zeggen hebben. Zij hebben vanuit mijn optiek het heft in handen gekregen van het ministerie van VWS. Klopt mijn conclusie wel? Misschien is de opdracht vanuit het ministerie van VWS wel vooral: bezuinig waar je kunt, want de kosten mogen niet (te hard) groeien. En klagen we dus bij het verkeerde loket. Enige jaren geleden besprak dit artikel in Zorgvisie al het ‘lopen aan de leiband van VWS’ door zowel verzekeraars als NZa.

Hoe het ook zij, het is mij in ieder geval duidelijk dat er verschillend wordt omgegaan met de eerste en de tweede lijn. Bij wie kan er gemakkelijker worden ingegrepen? Dat is dan toch veelal de eerste lijn. Maar aangezien die steeds meer taken op haar bord krijgt, lijkt het desastreus uit te pakken. Welke conclusies trekt VWS daaruit? En is het tij nog te keren?

En hoe heeft de patiënt invloed? Is dat via zijn of haar stemgedrag, kritiek in de spreekkamer, indienen van een klacht of via de Patiëntenfederatie? En hoe is die georganiseerd? Is de extra aandacht voor digitalisering de wil van de patiënt, of draait het om bezuinigen? Graag lees ik voorbeelden van veranderingen op grond van uitingen van patiënten.

Is de extra aandacht voor digitalisering de wil van de patiënt, of draait het om bezuinigen?

Hoe heb ik als zorgprofessional invloed? We kunnen via onze beroepsvereniging aangeven dat kwaliteitseisen veel te ver zijn doorgevoerd en gelukkig vervalt er dan af en toe een regel. Bij de NZa aangeven wat er misloopt heeft bij mij nooit gewerkt. Wel is er eens iets gedaan met het te laat aangeven van de contractinhoud. Wat we wel dagelijks doen, is in de praktijk afwegen wat daadwerkelijk iets toevoegt aan kwaliteit of wat extra ballast is. Helaas zijn we, ondanks (Ont)Regel de Zorg-activiteiten, landelijk niet veel opgeschoten met het verminderen van administratie.

Wat daadwerkelijk zou schelen, is dat het beleid van medicijnen en contracteisen van de verschillende zorgverzekeraars eenduidig zouden zijn. Dit wordt niet voldoende besproken. Ja, na vele jaren kregen we een brief dat de behandelindex in de eerste lijn eindelijk landelijk berekend gaat worden. Maar er is nog zoveel meer mis met de inkoop van prestaties in dit zorgstelsel.

Zou een nieuw kabinet hier daadwerkelijk gehoor aan geven en de opdracht aan zorgverzekeraars anders formuleren? Niet alleen de opdracht geven tot bezuinigen, maar meer oog hebben voor álle andere signalen uit het zorgveld. En gaan de zorgverzekeraars dit dan oppakken? De ‘vraag’ voor meer transparantie over de polissen is ook nog steeds niet ingewilligd.

Het ministerie van VWS geeft keer op keer het belang van een sterke eerste lijn aan. Laat ze daar dan ook naar handelen!

Delen