Kostbare staatsobligaties

Nederlandse staatsobligaties waren altijd goed voor het beleggen van geld waar u later met zekerheid over moest kunnen beschikken. Niet de hoogste rente, maar ook geen onzekerheid. Als de box III-plannen van minister Hoekstra doorgaan, komt er vanaf 1 januari 2022 een extra afweging bij.

Het plan is om vanaf deze datum een onderscheid te maken tussen de box III-belasting van spaargeld en die van ander vermogen, zoals aandelen en obligaties. Het is voor de Belastingdienst te lastig om uw werkelijke rendement te belasten, daarom wordt gewerkt met algemene rendementen die elk jaar worden geactualiseerd.

Het plan is goed voor Nederlanders met relatief hoge bedragen op de bank. Op banksaldi, spaarrekeningen en deposito’s wordt een rendement van 0,09 procent (indicatie 2019) verondersteld. Voor ander box III-vermogen gaat de fiscus uit van 5,33 procent aan rendement. 

De eerste € 400,- aan rendement is vrijgesteld van box III-heffing. Als uw hele vermogen op de bank staat, is daarvan € 444.000,- vrij van belasting.

Tot ruim vier ton spaargeld vrij van belasting

Als u diezelfde € 444.000,- voor 90 procent in staatsobligaties belegt, valt er jaarlijks een rekening van circa € 7.000,- op de mat. Voor elke € 100.000,- meer aan ‘niet-spaargeld’ betaalt u elk jaar € 1.759,- aan box III- belasting versus € 30,- voor een ton extra op de bank. 

Staatsobligaties kennen een erg laag rendement (circa 0,5 procent negatief per jaar bij een vijfjaarspapier). Met het hoge box III-tarief kost een vijfjaarsstaatsobligatie u – zelfs zonder inflatie – per jaar daarom ruim 2 procent.

Deposito’s bij banken vallen juist wél onder het lage box III-tarief. Geld waarmee u geen risico kunt of wilt lopen, kunt u vanaf 31-12-2021 dus maar beter op de bank laten staan, bijvoorbeeld in deposito’s met passende looptijd. Let er wel op dat het depositogarantiestelsel van toepassing is en spreid – afhankelijk van de omvang – dit geld zo nodig over meerdere bankinstellingen.

Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Delen