Kosten medicijnafval voor apotheker

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat met gemeenten in gesprek over de kosten die apothekers moeten betalen voor medicijnafval. Aanleiding is een inventarisatie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) onder 90 apotheken, waaruit blijkt dat een aantal gemeenten in Nederland de apotheker volledig laat opdraaien voor de afvoer en verwerking van medicijnafval dat patiënten bij de apotheek inleveren.

In een brief, gericht aan de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer, stelde de apothekersorganisatie deze kwestie vorige maand aan de orde: ‘Zoals u weet is het inzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA) een gemeentelijke taak. Toch worden apothekers, die medicijnafval inzamelen om te voorkomen dat KCA in het huisvuil of riool terechtkomt, nogal eens aangeslagen voor de kosten van het afvoeren van KCA. Die kosten lopen in bepaalde gemeenten op tot duizenden euro’s per jaar.’ In het Algemeen Overleg Water medio juni heeft minister Schultz gezegd de gemeenten te zullen wijzen op hun verantwoordelijkheid en te streven naar goede afspraken tussen apothekers en gemeenten over de inzameling van medicijnafval.

Delen