Lente in Zeeland

Voor sommigen komt het nieuws over de voorgenomen nauwere samenwerking tussen het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes met het Rotterdamse Erasmus MC als een verrassing, lees ik op social media. Veel anderen zullen verzuchten: “Hè hè, eindelijk dan toch.” Het model van hechtere samenwerking is al sinds zomer 2015 het uitgangspunt in het overleg tussen de zorgverzekeraars en de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Ook de banken scharen zich achter het plan.

Bovendien is al heel lang duidelijk dat het ADRZ het alleen niet redt. Er moest dus echt wel wat gebeuren om de toekomst van het ziekenhuis eindelijk veilig te stellen. Goed dus dat nu alle neuzen dezelfde kant op staan. De vraag die wel nog moet worden beantwoord, is of de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit akkoord zullen geven. Het voorkeursmodel voor de samenwerking – ADRZ als zelfstandige bv die deel uitmaakt van de Erasmus MC-holding – wekt de suggestie van onafhankelijkheid, maar vertoont natuurlijk ook wel trekjes van gedwongen winkelnering.

Het goede nieuws ondertussen is dat ten langen leste ook de samenwerking tussen het ADRZ en ZorgSaam, het andere Zeeuwse ziekenhuis, vorm begint te krijgen nu voor 2016 zes concrete samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld. Die samenwerking is lange tijd niet bepaald succesvol van de grond gekomen. Vraag maar aan de cliëntenraden.

Delen