Letselclaims steeds hoger

Huisartsen en tandartsen krijgen steeds vaker steeds forsere letselclaims aan de broek. Dat concludeert VvAA op basis van eigen data. 

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

 

In 2012 werden tegen bij VvAA verzekerde huisartsen 222 letselclaims ingediend. In 2017 worden dat er naar verwachting uiteindelijk 336. Bij de tandartsen neemt VvAA ook een stijging waar: van 180 in 2012 naar zo’n 210 letselclaims in 2017. “Er is gelukkig nog geen sprake van Angelsaksische toestanden”, nuanceert Erik van Dam, senior-adviseur Kennismanagement en Netwerken van VvAA. “Als je in ogenschouw neemt dat het om duizenden zorgprofessionals gaat, die duizenden contactmomenten per jaar hebben, dan valt het aantal claims nog steeds erg mee. En de zorg is misschien wel veiliger dan ooit. Desondanks blijft de stijging zorgwekkend, voor de beheersbaarheid van de premie en natuurlijk vanwege de impact die een claim heeft op een dokter.”

Wat naast de stijging opvalt, is dat patiënten steeds hogere letselclaims indienen. “Dat zien we vooral bij huisartsen”, zegt Van Dam. “Een fout bij een tandheelkundige behandeling leidt doorgaans tot minder financiële schade voor de patiënt dan wanneer een huisarts een diagnose mist. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die blind wordt, nadat de huisarts niet heeft vastgesteld dat het netvlies loslaat. Dan kan een letselclaim – door verlies aan verdienvermogen en zelfwerkzaamheid, verwerkingsproblemen en kosten van medische verzorging – oplopen tot enkele tonnen.”

Maatschappelijke ontwikkelingen

De stijgende lijn in aantal en hoogte van letselclaims heeft volgens Van Dam met name te maken met maatschappelijke ontwikkelingen. “Het sociale vangnet krimpt. Mensen moeten bijvoorbeeld meer zelf betalen voor verzorging aan huis. De pensioenleeftijd stijgt en daarmee de financiële schade door inkomensverlies. En er komen steeds meer zzp’ers die nauwelijks een sociaal vangnet hebben en weinig tot niets hebben geregeld voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Als zij niet meer kunnen werken, dan is hun schade enorm. Dat zien we terug in de claims.”

Zijn er oplossingen te bedenken om het aantal letselclaims terug te dringen? “Op die maatschappelijke factoren hebben we helaas weinig invloed”, antwoordt Van Dam. “Maar als het gaat om fouten of gemiste diagnoses, dan kunnen we, onder meer met de beroepsorganisaties, kijken wat we daaraan kunnen doen. Zeker omdat we weten waar het vaak misgaat. Bij tandartsen zien we vooral claims nadat er iets is mis gegaan bij een endodontologische behandeling. Vaak voorkomende gemiste diagnoses door huisartsen zijn CVA en hartinfarct.”

Delen