Invloed van de zorgprofessional II

De eerste lijn versterken opdat zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn, is al jarenlang beleid van de overheid om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Hoe kunt u als eerstelijns professional invloed uitoefenen op deze ontwikkeling? Door samen te werken.  

Tekst: Bart Doornbusch

 

De eerste lijn is volop bezig zich te versterken. Zo is met de opkomst van de regionale zorggroepen de organisatiekracht van de eerste lijn toegenomen. Maar heeft de eerstelijns professional wel voldoende invloed op alle ontwikkelingen in de zorg? Want er gebeurt veel en voordat u het doorheeft, zitten er anderen aan het stuur. Als het aan het huidige kabinet ligt worden zorgverzekeraars, die met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 de opdracht kregen sturend te zijn, nog machtiger.

Het kabinet wil wettelijk vastleggen dat de zorg in het basispakket alleen nog door een gecontracteerde zorgaanbieder wordt verleend. Dat betekent in het licht van volledige contracteervrijheid dat verzekeraars de absolute macht krijgen. Om daar tegenwicht aan te bieden hebben eerstelijns professionals regionale samenwerkingsverbanden, zorggroepen, opgericht. Allemaal monodisciplinair samengesteld; opgericht om het belang van de betreffende discipline te dienen.

Dat lijkt echter niet langer wenselijk als zij steeds meer als hoofdcontractant van ketenzorg gaan optreden. De Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging waarschuwde vorig jaar juni dan ook voor de toenemende macht van de huisartsenzorggroepen. Als hoofdcontractant bepalen zij welke andere disciplines dan de huisartsen bij de keten betrokken worden en hoe het totaaltarief over alle disciplines verdeeld wordt. Dat hebben vooral de diëtisten gemerkt, toen zij in 2012 voor het geven van dieetadvies en -begeleiding afhankelijk werden van huisartsenzorggroepen. Veel zorggroepen schakel(d)en hun praktijkondersteuners in, waarmee zij de diëtisten buitenspel zetten.
De gezondheidszorg verandert ingrijpend voor zorgprofessionals. Medisch specialisten zullen in de toekomst een deel van hun werkzaamheden buiten de ziekenhuismuren gaan verrichten. Toelating tot meerdere ziekenhuizen of een verhuizing liggen in het verschiet en het toekomstige inkomen is in zekere zin ongewis. Hoe slaan de zorgprofessionals zich door alle ontwikkelingen heen? Door invloed uit te oefenen. Daarover schrijft VvAA consultant Bart Doornbusch een serie van vier artikelen in Arts en Auto. Dit is deel II
Lees verder (pdf).

Delen