Maatwerk ouderenzorg scheelt geld

Maatwerk is de oplossing om ouderenzorg betaalbaar te houden. Volgens organisatie voor zorgondernemers ActiZ kunnen de kosten voor de ouderenzorg met 1,2 miljard euro per jaar omlaag.

 

 

Een fundamentele organisatiewijziging van de langdurige zorg is noodzakelijk om de zorg voor ouderen toegankelijk en betaalbaar te houden. ActiZ ontwikkelde daarvoor een Deltaplan Ouderenzorg. De oplossing is maatwerk voor individuele cliënten en een afbraak van de bureaucratie in de branche.

Het Centraal Planbureau (CPB) raamt voor de komende jaren een demografische groei van 4 procent per jaar (exclusief inflatie), wat een evenredige budgetgroei voor de ouderenzorg betekent. ActiZ heeft berekend dat een besparing van € 145 miljoen in 2013, oplopend tot € 1,2 miljard in 2017 in de ouderenzorg mogelijk is. Hiermee wordt de verwachte jaarlijkse kostengroei van 4,0 procent (exclusief inflatie) gedempt tot 2,0 procent in 2017.

Om dit te kunnen realiseren, wil ActiZ duidelijke afspraken met het nieuwe kabinet maken over deze kostenbeheersingsmaatregel en de daarbij behorende voorwaarden. Gelet op het belang en het aandeel van de ouderenzorg (2/3 van de AWBZ-kosten) vindt ActiZ een convenant met de overheid, cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten over dit Deltaplan Ouderenzorg logisch.

Om dit Deltaplan Ouderenzorg te realiseren, stelt ActiZ voor om de bestedingsmacht bij de cliënt te leggen en de cliënt met de zorgaanbieder afspraken te laten maken over de te leveren zorg die de cliënt echt nodig heeft. ActiZ stelt dat het van cruciaal belang is dat de overheid alle overbodige regels schrapt, waardoor de zorgorganisaties flexibeler en efficiënter kunnen werken.

 

Bovenstaand idee van ActiZ  is helemaal in lijn met De agenda voor de zorg die vandaag is verschenen. Dit is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, cliënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars. Download hier De Agenda voor de zorg.

Lees meer over het Deltaplan.

Delen