Mediq moet herstructureren

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, gaat herstructureren binnen het bedrijf. Dit moet in 2015 een jaarlijkse besparing opleveren van 19 miljoen euro. Hierbij verdwijnen 134 voltijd arbeidsplaatsen.

Mediq wijt de herstructurering onder andere aan het vergoedingsbeleid door verzekeraars. De verzekeraars hebben er volgens de organisatie voor gezorgd dat de prijzen van geneesmiddelen gedaald zijn waardoor het klimaat voor apothekers en farmaceutische groothandels in Nederland gedaald is. ‘Deze omstandigheden leiden ertoe dat apotheken en groothandels zonder ingrijpende maatregelen niet langer op een financieel verantwoorde manier kunnen voortbestaan’, zegt bestuursvoorzitter Marc van Gelder van Mediq. ‘Door de aanhoudend slechte markt zien we ons gedwongen om opnieuw een reorganisatie door te voeren, terwijl we pas begin 2012 de vorige voltooiden. Dat is een zware slag voor onze medewerkers in de apotheken, de distributiecentra en het hoofdkantoor. De aanhoudend slechte marktontwikkelingen in ogenschouw nemend, moeten we nu wel maatregelen nemen, willen wij de zorgverlening aan de patiënt op peil kunnen houden en de continuïteit van onze apotheken kunnen garanderen.’

Hoofdkantoor Mediq
Bijna de helft van de voorziene personeelsreductie vindt plaats op het hoofdkantoor van Apotheken Nederland in Utrecht. Het betreft 62 arbeidsplaatsen. Het merendeel daarvan zal begin 2013 zijn beslag krijgen. Verder wordt het distributiecentrum in Staphorst begin 2013 gesloten en wordt de distributie gecentraliseerd in het distributiecentrum in Oss, met verlies van per saldo 15 arbeidsplaatsen.

Lees verder bij Zorgvisie.nl.

 

Delen