Medisch Centrum Leeuwarden rookvrij

Op 16 januari schreef prof. dr. Armand Girbes, intensivist-klinisch farmacoloog en hoofd afdeling ICV VUmc, een blog met de titel Rookverbod MCL ongepast moralistisch. Daarin legt hij uit waarom hij als fervent niet-roker het onlangs bij het Medisch Centrum Leeuwarden ingestelde rookverbod afwijst. In het onderstaande stuk reageert de Ziekenhuiscommissie Rookvrij MCL op de stellingname van dr. Girbes.

Beste Armand,

Graag willen we reageren op jouw blog over het rookvrije ziekenhuis, ons ziekenhuis, het Medisch Centrum Leeuwarden.

Het streven naar een rookvrij ziekenhuis is geïnitieerd door ‘betrokken’ specialisten van de Medische Staf en met instemming van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de directie van het ziekenhuis.

In het MCL proberen wij net als in elk ziekenhuis de patiënt centraal te stellen en proberen wij zo goed mogelijk voor hem of haar te zorgen. Wij vinden het echter niet meer van deze tijd, dat je in het gezondheidscentrum bij uitstek, het ziekenhuis, toestaat dat er gerookt mag worden. Dit, terwijl de afdelingen vol liggen met patiënten met ziektes veroorzaakt door het roken.

Wij willen de patiënten graag helpen om van hun verslaving af te komen, de meeste patiënten en hun naasten willen dat ook. Het ziekenhuis is een goede plek om dat gesprek aan te gaan en hen te helpen. Een ziekenhuisopname zorgt er al voor, dat men niet meer in z’n vaste omgeving is. De behoefte om te roken is dan veel minder aanwezig. Daarnaast is er geen gelegenheid meer om te roken waardoor patiënten ook niet in de verleiding komen. Door ondersteuning, eventueel met medicatie, kan de patiënt geholpen worden van zijn verslaving af te komen.

‘Wij vinden het niet meer van deze tijd dat je in het ziekenhuis toestaat dat er gerookt mag worden’

Voor alle operaties geldt dat stoppen met roken een groot voordeel oplevert. Daar is genoeg literatuur over. Dan praten we over wondinfecties, longonstekingen, hartinfarcten. Stoppen met roken vermindert de kans op postoperatieve complicaties. Vlak voor de operatie stoppen met roken geeft niet meer complicaties. Stoppen zorgt ervoor dat het gehalte koolmonoxide en nicotine daalt en er een betere weefseloxygenatie is. Goede weefseloxygenatie is zeer belangrijk voor het herstel na een operatie.

Wij doen als medisch specialisten onze uiterste best om de patiënt goed te helpen. Dan mag de patiënt van zijn/haar kant ook een inspanning leveren voor een optimaal resultaat. Het stoppen van roken valt hieronder.

‘Onze ervaring bij terminale patiënten is dat zij zelden om een ‘laatste sigaret’ vragen’

Onze ervaring bij terminale patiënten is dat zij zelden om een ‘laatste sigaret’ vragen. Natuurlijk, mocht in voorkomende gevallen hier toch nog om worden gevraagd, dan wordt er naar een oplossing gezocht. Maar niemand van de artsen en verpleegkundigen herkent dit als een voorkomend probleem.

Roken is een ernstige verslavingsziekte. Daarnaast geeft roken veel overlast voor andere patiënten/bezoekers, die niet door een walm van rook het ziekenhuis naar binnen willen. Het ziekenhuis en/of een eventuele ziekenhuisopname is de juiste plek/ het moment om te praten over het stoppen met roken en de patiënten hulp te bieden bij hun verslaving. Natuurlijk staat het iedere patiënt of bezoeker vrij om hier niet op in te gaan. Maar wil je toch roken, dan niet op ons terrein.

Ziekenhuiscommissie Rookvrij MCL
Tammo Brouwer, anesthesioloog
Hiltje de Graaf, internist – oncoloog, voorzitter commissie Rookvrij MCL

Marthe Brinckman, vaatchirurg
Jurgen Bohlken, verpleegkundige, voorzitter ondernemingsraad
Ettie Hartholt, projectmedewerker Facilitair Bedrijf
Yvonne Kruiper, RVE-manager longziekten en klinische geriatrie
Frits J. Mostert, communicatieadviseur
Gerdien Schuitemaker, klinisch psycholoog

 

.

2 Reacties Reageer zelf

  1. Fons Nijpels
    Geplaatst op 23 januari 2018 om 17:18 | Permalink

    Ik ben blij met de ingenomen stellingname, en vind de stelling van dr. Girbest onjuist en ook ongepast. Het gaat hier om een juridische en ethische kwestie, en daarin is dr Girbest niet meer deskundig dan wie dan ook. Hij gebruikt hier zijn deskundigheid en bekendheid als arts om een mening buiten zijn vakgebied te ventileren. Terwijl hij niet ingaat op de medische argumenten van het ziekenhuis, waarschijnlijk omdat hij die argumenten niet kan of wil weerleggen. Er heeft nog nooit een ziekenhuis bestaan met een bar voor alcoholverslaafde patienten, of een spuitruimte voor drugsverslaafde patienten, dus dr Girbest loopt gewoon met een plaat voor zijn hoofd.

  2. Armand Girbes Armand Girbes
    Geplaatst op 28 januari 2018 om 13:22 | Permalink

    Tja, ondanks de vriendelijke aanhef en het benadrukken dat men zo “betrokken” is vind ik het betoog in de open brief weinig overtuigend. Kennelijk verschillen wij ook van mening over de conclusies uit de literatuur betreffende het vlak voor de operatie stoppen met roken. Op zijn gunstigst is het m.i. niet schadelijk. Het argument dat medisch specialisten hun uiterste best doen om de patiënt goed te helpen en dat daarom de patiënt ook moet stoppen met roken vind ik op zijn zachtst gezegd wat ongepast paternalistisch. De medisch specialist behoort gewoon zijn werk doen. Wat betreft de overlast voor andere patiënten, dat moet toch ook in Leeuwarden niet zo’n probleem zijn om te voorkomen en aldus te organiseren? En misschien als “betrokken specialist” goed bedenken wat “toegevoegde waarde” heeft voor de patiënt. Ik denk nu even aan een jeugdvriend die kortgeleden is overleden aan gemetastaseerde roken-gerelateerde maligniteit. In de stervensfase werd hij door zijn zus, tevens verpleegkundige, in een rolstoel op het balkon gereden. Dan keek hij uit over de stad waar hij zoveel beleefd had, met een sigaret in zijn mond, dacht diep na en voelde zich dan zoveel beter door het opsteken van een sigaretje. Ik vond dat ontroerend en mooi. Dat is nou – in de termen van managers – het toevoegen van “value” voor deze unieke patiënt. Dat is de essentie van zorg. De patiënt helpen als professional en je eigen morele waarden eventjes in de koelkast. Nogmaals, ik ben erg tegen roken, ik vind het vies en schadelijk maar zie het als een vreselijke verslavingsziekte. Ik vind daarom evenals jullie dat de gezondheidszorg een taak heeft om patiënten te helpen van deze verslavingsziekte af te komen, maar niet gedwongen op een moment dat zij geen kant op kunnen.