Meldcode huiselijk geweld verplicht

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is op 1 juli 2013 in werking getreden. De wet verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de gezondheidszorg om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen.

 

De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals waarin staat wat te doen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt houvast bij die afweging. Voor meer informatie: meldcode.nl.

Delen