Minder declaratiefraude

In 2015 hebben zorgverzekeraars 1045 fraudeonderzoeken afgesloten en is er voor 20 miljoen euro aan onjuistheden ontdekt. Van dit onterecht gedeclareerde bedrag is 11,1 miljoen euro toe te schrijven aan vastgestelde fraude, blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dat is beduidend minder dan een jaar eerder (18,7 miljoen).

Het gemiddelde fraudebedrag per dossier was in 2015 ongeveer 28.000 euro lager dan in 2014. En ook het bedrag dat wordt toegewezen aan ‘fraude die niet kon worden aangetoond, maar waarbij wel het vermoeden bleef bestaan’ is gedaald: 7,5 miljoen euro in 2014 en 5 miljoen in 2015. Bij het overige onterecht gedeclareerde bedrag was er geen sprake van fraude, maar van een andere onjuistheid, zoals een administratieve fout.

De fraudes in 2015 zijn voornamelijk gepleegd door zorgaanbieders (80 procent), gevolgd door verzekerden/PGB-budgethouders (13 procent) en derden (6 procent), zoals niet-professionele PGB-zorgverleners, PGB-bemiddelingsbureaus en leveranciers van hulpmiddelen. In één onderzoek heeft een medewerker van een zorgverzekeraar (1 procent) fraude gepleegd. De aangetroffen onregelmatigheden hebben zich in 2015 vooral voorgedaan in de PGB-regeling (AWBZ) en in veel mindere mate in de paramedische zorg, ggz en farmacie.

Delen