Minister Bruins houdt vast aan voorstel cliëntenraad

Woensdag 12 september voerde de Tweede Kamer overleg over deze voorgestelde herziening van de huidige Wmcz, dat als doel heeft de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg te versterken.

In reactie op Kamervragen gaf minister Bruno Bruins tijdens de bespreking op 12 september aan dat hij wil vasthouden aan het instellen van een cliëntenraad bij minimaal tien zorgverleners, ook in de eerste lijn. Volgens de minister is er gezocht naar een balans tussen de belangen van cliëntenraden en die van bestuurders en is er in zijn ogen voldoende draagvlak voor het wetsvoorstel.

Zorgverlenerscollectief VvAA en actiecomité Het Roer Moet Om, initiatiefnemers van de brede maatschappelijke beweging (Ont)Regel de Zorg, riepen in een brief de Tweede Kamer juist op van deze maatregel af te zien om de zorg niet met nóg meer regeldruk op te zadelen.

Delen