Minister Bruins van VWS ondersteunt schrapinitiatieven (Ont)RegelDeZorg

Minister Bruno Bruins stelde dat er nog veel werk aan de winkel is, toen hij op het ministerie van VWS 62 schrappunten in het kader van (Ont)RegelDeZorg in ontvangst nam van Willem Veerman (VvAA). “Het is een project dat een aantal jaren zal duren. Wij zullen dat bij VWS blijven ondersteunen.”

Tekst: Andrea Linschoten

 

Minister Bruins beloofde dat VWS de komende jaren de vermindering van de regeldruk actief blijft volgend. Bruins: “Want met het schrappen van deze punten zijn we er nog niet. Er zijn nog veel andere beroepsgroepen waar de regeldruk te hoog is.” De schrappunten werden per beroepsgroep gepresenteerd aan de minister, die ruim de tijd nam om bij elke beroepsgroep de toelichting te horen van de zorgverleners die bij de schrapsessies betrokken waren. “Liever loop ik langs deze borden op het moment dat de regels werkelijk zijn geschrapt”, sprak hij. “Maar dat zal tijd kosten. Het is een project dat een aantal jaren zal duren. Wij zullen dat bij VWS blijven ondersteunen. Er is nu een klein stapje gezet. Duidelijk is dat we alle partijen hierbij nodig hebben, we kunnen het niet alleen.”

Secretaris-generaal Erik Gerritsen (VWS): ‘Het is nu massief geworden, je kunt deze beweging niet missen’

Lees hier de toelichting van Willem Veerman (vicevoorzitter van VvAA) bij de presentatie van de 62 schrappunten.

‘We kunnen het niet alleen’ was ook wat Angelique Groot, ziekenhuisverpleegkundige uit ziekenhuis Gelderse Vallei uit Ede benadrukte: “In ons ziekenhuis zijn we al een tijdje bezig om te ontregelen. Maar daarnaast hebben we deze landelijke beweging nodig, alle partijen zijn hierbij aangesloten. Het ontregelen is een middel om vertrouwen in ons vakmanschap en om het werkplezier terug te krijgen en meer tijd voor de patiënt te krijgen.”

Huisarts en vicevoorzitter VvAA Willem Veerman spreekt minister Bruno Bruins toe tijdens overhandiging schrappunten.

 

Madelien van de Beek, psychiater bij Dimence in Zwolle, ziet ook het belang van de landelijke betrokkenheid: “Het woud aan regels is van verschillende partijen afkomstig. We gaan dat langzaam afpellen. Dat is best ingewikkeld, want elke regel had ooit een reden. Maar sommige regels – zoals een handtekening onder een behandelplan – zijn makkelijk af te schaffen. Het is goed dat de minister aangeeft dat VWS het ontregelen ziet als een meerjarenproject. En het zou mooi zijn als VvAA de vinger aan de pols blijft houden.”

Internist-nefroloog Iris Verberk van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam is ook blij met de aandacht voor het verminderen van de regeldruk. “Maar we zijn er nog niet”, merkt zij op. “Dit is zeker een stap in de goede richting, maar bijvoorbeeld een onderwerp als een beter functionerend EPD heeft nog veel aandacht nodig.”

Madelien van de Beek (psychiater): ‘Het zou mooi zijn als VvAA de vinger aan de pols blijft houden’

Fysiotherapeut Michiel Boerendonk denkt dat de schrapagenda zeker effect zal hebben. “De KNGF heeft beloofd actie te ondernemen en fysiotherapeuten moeten nu hun huiswerk doen en doorzetten. We kunnen de KNGF van input voorzien als ze richtlijnen willen versimpelen of helpen als ze in praktijken pilots willen draaien.”

Secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen is ook positief over [Ont]Regel De zorg: “Er zijn voor het ontregelen van de zorg geen grote wetswijzigingen nodig. Op korte termijn kunnen maatregelen genomen worden die veel verschil maken. Meer tijd voor de zorgprofessional, voor de patiënt zelf en ook voor de zorgverzekeraars. Ik denk dat het nu lukt om de regeldruk te verminderen omdat deze beweging verder gaat dan klagen dat er te veel regels zijn. Daarin heeft HRMO het voortouw genomen. Nu is concreet gemaakt welke regels geschrapt kunnen worden en wie daarbij betrokken moeten worden. Het is nu massief geworden, je kunt deze beweging niet missen. De komende twee, drie jaar zal VWS dit blijven volgen.”

Delen