Moet alles wat kan?

ZonMw heeft een verkenning gepubliceerd over de vraag hoe onnodig behandelen kan worden voorkomen. Hierin komt naar voren dat artsen te lang gericht zijn op doen in plaats van op laten.

 

 

Om onnodig en/of te lang behandelen te voorkomen, zo stelt de verkenning, is een andere kijk op het levenseinde nodig. Patiënten, naasten, hulpverleners, managers en beleidsmakers gaan te veel uit te van de mogelijkheden die de huidige geneeskunde biedt.

De vraag ‘moet alles wat kan?’ moet eerder, vaker en indringender worden gesteld, stelt het rapport. Dit is niet gemakkelijk, omdat ziek zijn en ouder worden in de huidige maatschappij geen aansprekende gespreksonderwerpen zijn. De verkenning laat zien dat patiënten en hun naasten opvallend vaak hoop blijven koesteren, ook als zij gehoord hebben dat de patiënt zal overlijden. Artsen blijven op hun beurt te lang gericht op ‘doen’, in plaats van op ‘laten’.

De communicatie tussen arts en patiënt is ingewikkeld, omdat beiden worstelen met gevoelens van onmacht en angst. Tussen hulpverleners en organisaties is vaak een gebrek aan samenwerking en ontbreekt het aan een bredere visie op ziekte en gezondheid, valt in het document te lezen.

Delen