Nauwelijks afname regeldruk

De toename van de regeldruk in de zorg lijkt te stagneren, maar zorgverleners ervaren nauwelijks vermindering in de praktijk. Onnodige regels drukken nog steeds zwaar op zorgverleners en hun vertrouwen in daadwerkelijke verandering is zeer laag. Verzekeraars en ICT-systemen worden door de zorgverleners als belangrijkste veroorzakers van de regeldruk aangewezen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Nationale (Ont)Regelmonitor, een onderzoek onder ruim 10.000 zorgverleners. De monitor is een initiatief van VvAA, collectief voor ruim 123.000 zorgverleners, in samenwerking met diverse beroepsorganisaties.

De Nationale (Ont)Regelmonitor is deze zomer na een 0-meting eind 2018 opnieuw voorgelegd aan onder meer apothekers, huisartsen, medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Inmiddels is ruim 80% van de zorgverleners bekend met de beweging (Ont)Regel de Zorg en merkt 47%, in plaats van 42% een half jaar geleden, dat het onderwerp in hun organisatie of beroepsgroep ‘op de agenda staat’. Echter, een half jaar na de eerste meting heeft nog steeds 82%, ten opzichte van 87% een half jaar geleden, last van  regeldruk op het werk. Net als een half jaar geleden is 62% van de zorgverleners ontevreden over de voortgang van het ontregelen. Het aantal zorgverleners dat (heel) weinig vertrouwen heeft in daadwerkelijke verandering, is gestegen van 63% naar 67%. Het onderzoekt toont tevens aan dat de regeldruk letterlijk ‘drukt’ op de zorgverleners: hoe meer tijd men kwijt zegt te zijn aan onnodige regels, hoe vaker men last heeft van burnout-klachten.

Nauwelijks verandering

In deze tweede meting gaf 4% van de zorgverleners, in plaats van 3% een half jaar geleden, aan dat de regeldruk in het afgelopen half jaar volgens hen is afgenomen. Het percentage zorgverleners dat aangeeft dat de regeldruk (sterk) toeneemt is het afgelopen half jaar gedaald naar 41% in plaats van 58%. Edwin Brugman, directeur Vereniging VvAA: “Het lijkt erop dat de toename van de regeldruk stagneert en zorgverleners weten dat het op de agenda staat. Echter, per saldo is er voor de zorgverleners nauwelijks iets veranderd. De situatie is er wat ons betreft niet minder alarmerend op geworden. Dit vraagt om maatregelen om het ontregelproces te versnellen, willen we met elkaar bevlogen en gemotiveerde zorgverleners behouden, nu en in de toekomst. Het is vooral zaak dat de partijen die de regeldruk veroorzaken, nu echt werk maken van het beperken ervan. Want zij dragen met name de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een beter werkklimaat. Hun prioriteiten moeten nu echt naar het verminderen van de regeldruk.”

Meeste beweging bij de fysiotherapeuten

De meeste beweging in het verminderen van de administratiedruk lijkt te zijn geboekt bij de fysiotherapeuten. Zij hebben veel te maken met regeldruk en ervaren er veel belasting door. Het laatste half jaar is er een verandering tot stand gebracht. De regeldruk is licht afgenomen en men is minder tijd aan regels kwijt. De door het kabinet geformuleerde doelen – 50% minder ervaren regeldruk – zijn echter nog lang niet behaald. De apothekers geven zelfs aan dat het aantal belastende en disfunctionele regels het laatste half jaar nog verder is toegenomen. Bij de huisartsen lijkt het ontregelen totaal tot stilstand gebracht.

Zorgverzekeraar belangrijkste veroorzaker regeldruk

De zorgverzekeraar is volgens de zorgverleners de belangrijkste veroorzaker van de regeldruk (48%). Daarna scoren ICT-systemen (13%) en wetgeving (11%) het hoogst. Alleen bij de medisch specialisten staan de ICT-systemen bovenaan als belangrijkste veroorzaker van de regeldruk (30% in plaats van 31% een half jaar geleden), gevolgd door de zorgverzekeraar (18% in plaats van 19% een half jaar geleden).

Over de Nationale (Ont)Regelmonitor

In 2017 en 2018 hebben VvAA en huisartsenactiegroep ‘Het Roer Moet Om’ (HRMO), samen met zorgverleners en andere stakeholders in de zorg, de verlammende bureaucratie in de zorg onder de naam ‘(Ont)Regel de Zorg’ op de agenda gezet. Na de grootschalige schrapconferentie in november 2017 en de ‘Schrap- en Verbetersessies’ in samenwerking met honderden zorgverleners begin 2018, werden in maart 2018, 62 concrete schrappunten gepresenteerd aan minister Bruins. Deze punten vormden de basis voor het VWS Actieplan (Ont)Regel de Zorg met meer dan 150 maatregelen waarmee de ministers Bruins en De Jonge zich committeerden aan het terugbrengen van de regeldruk voor zorgverleners. Middels de halfjaarlijkse Nationale (Ont)Regelmonitor monitort VvAA, samen met een aantal beroepsorganisaties, in hoeverre zorgverleners daadwerkelijk merkbaar minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse praktijk. Voor meer informatie, zie www.vvaa.nl/ontregelmonitor

Delen