Nederlanders tevreden over zorg

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ouderen en mensen met een goede gezondheid geven hun huisarts doorgaans een zes of hoger als rapportcijfer. Ook over de andere zorgverleners – specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten –  bestaat algemene tevredenheid. Hun gemiddeld rapportcijfer varieerde tussen de 7,5 en 7,9.

 

In 2011 had 72 procent van de Nederlandse bevolking contact met de huisarts in de 12 maanden voorafgaand aan degezondheidsenquête . Van deze groep gaf ruim 96 procent de huisarts een 6 of hoger als rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer voor de huisarts van zowel mannen als vrouwen was 7,7. Ouderen zijn daarbij relatief positiever in hun oordeel dan jongeren van 20 tot 30 jaar.

Tevredenheid over huisarts, naar leeftijd en geslacht patiënt, 2011

Tevredenheid over huisarts, naar leeftijd en geslacht patiënt, 2011


Gezonde patiënten zijn positiever over de huisarts dan degenen die hun gezondheidstoestand als minder dan goed beoordelen. Uit die laatste groep gaf 93 procent van de mannen hun huisarts een zes of hoger als rapportcijfer, tegen 98 procent van de mannen die hun gezondheid als zeer goed beoordeelden. Het verschil bij vrouwen was iets kleiner. Mannen en vrouwen gaven de huisarts even vaak een voldoende.

 

Tevredenheid met huisarts naar ervaren gezondheid, 2011

Tevredenheid met huisarts naar ervaren gezondheid, 2011


Nederlanders zijn over het algemeen ook tevreden met andere zorgverleners zoals specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten. Mannen zijn daarbij iets positiever over specialisten – gemiddeld een 7,9 – dan vrouwen, die op een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 uitkomen. Ook over de tandarts en fysiotherapeut is men tevreden. Het gemiddelde rapportcijfer voor de tandarts en fysiotherapeut van zowel mannen als vrouwen bedroeg 7,9.

Gemiddeld rapportcijfer zorgverleners, 2011

Gemiddeld rapportcijfer zorgverleners, 2011

 

 

 

Lees hier het volledige rapport Gezondheid en zorg in cijfers 2012 (pdf). Bovenstaande gegevens komen uit hoofdstuk 7.

 

Delen