Nee kun je krijgen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vroeg het kabinet afgelopen week om 200 miljoen euro per jaar. Voorzitter Ad Melkert zei dat de ziekenhuizen dit geld nodig hebben voor investering in personeel.

Het kabinet had een paar overwegingen om rekening mee te houden. Ten eerste dat de zorg uit meer bestaat dan ziekenhuiszorg alleen en dat verpleegkundigen – de groep die Melkert expliciet noemde – ook in de andere zorgsectoren een schaars goed vormen. Natuurlijk had NVZ hiertegen kunnen inbrengen dat de verpleeghuizen wel extra geld hebben gekregen voor personele inzet. Maar dat was een beslissing uit een vorige kabinetsperiode, genomen toen de kwaliteit van de verpleeghuiszorg ernstig onder vuur lag. Deze achtergrond speelt bij de vraag van NVZ niet.

‘Toon eerst eens aan dat bezuiniging op personele inzet ten koste van de kwaliteit van zorg gaat’

De tweede overweging zou zijn dat een hoofdlijnenakkoord is gesloten voor de medisch-specialistische zorg. Melkert stelde weliswaar: “We zullen ons onverkort inzetten voor een goede uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord”, maar halverwege het proces van uitvoering van dit akkoord om 200 miljoen euro extra per jaar vragen, verhoudt zich toch moeizaam tot die boodschap.

Een derde overweging heeft betrekking op de opmerking dat de ziekenhuizen onvermijdelijk moeten bezuinigen op de inzet van medewerkers als salarissen meer stijgen dan voorzien. Het kabinet had hierbij twee vragen kunnen stellen: ‘Toon eens aan dat bezuiniging op personele inzet ten koste van de kwaliteit van zorg gaat’ en ‘Toon eens aan dat de personele inzet het enige is waarop ziekenhuizen kunnen bezuinigen’. Maar de minister hield het simpel. Hij sneed een eventuele discussie meteen de pas af door te stellen: los je eigen probleem op. Een kordaatheid die hij vaker mag laten zien.

Delen