Netwerkzorg centraal op Rode Hoed-symposium

Het jaarsymposium ‘Medisch Specialistische Zorg’ vindt dit jaar plaats op 3 oktober, zoals gebruikelijk weer in de Rode Hoed in Amsterdam. Het thema van het symposium, bedoeld voor medisch specialisten en bestuurders, is dit jaar ‘Netwerk in de zorg’.

 

Op het symposium is er, naast minister Bruno Bruins, een keur aan sprekers die hun visie op het thema geven, zoals Ronnie van Diemen, André Rouvoet en Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn. Centraal staat de vraag of netwerkzorg de nieuwe heilige graal voor de gezondheidszorg is: “In het nieuwe hoofdlijnenakkoord is afgesproken om de stijging van de beschikbare financiële ruimte voor de ziekenhuissector af te bouwen van 0,8 procent tot 0 procent in 4 jaar, terwijl het Centraal Planbureau een toename van de zorgvraag voorspelt van 3,6 procent! Hoe kunnen artsen kwaliteit garanderen? Concentratie van zorg is onvermijdelijk geworden. Er ontstaan grote(re) regionale ziekenhuizen, de complexe interventiecentra, naast kleinere ziekenhuizen en zorgcentra dichter bij huis voor minder gespecialiseerde zorg. Voor de patiënt betekent dit dat de behandeling verbetert. Maar is dit zo? De juiste zorg op de juiste plek, betekent ook dat zorg verplaatst moet worden naar de eerste lijn. Voor substitutie van zorg is er extra financiële ruimte voor de huisarts; maar tot op heden wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt.”

“De stijgende zorgvraag en de hiermee samenhangende oplopende kosten, de logistieke problemen (opnamestops, eerste hulp stops ) en personeelstekorten maken anders organiseren noodzakelijk. Het loslaten van ‘oude’ bestaande structuren is onvermijdelijk. Niet het gebouw maar de organisatie van de zorg zal het uitgangspunt moeten worden. Helaas staat de huidige bekostiging verandering en vernieuwing in de weg.”

Organisatie en dagvoorzitterschap ligt (mede) bij Janko de Jonge, neuroloog en partner VvAA.

In Arts en Auto legde gastspreker Jan Anthonie Bruijn uit waarom hij gelooft in netwerkzorg.

Meer informatie en inschrijven via www.mediforum.nl

 

Delen