Niet genoeg doordacht

Niet de psychische klacht centraal stellen en zorg bieden, maar verkennen wat iemand nodig heeft om de klacht te verhelpen. Dat is de kern van het verkennende gesprek. Is de uitkomst dat het probleem bijvoorbeeld te vinden is in eenzaamheid, werkloosheid of schulden, dan is het logisch om juist geen zorg te bieden maar begeleiding op andere domeinen.

Volgend jaar moet voor iedereen die met psychische klachten kampt een vorm van verkennend gesprek beschikbaar zijn. Net als de Herstelcirkel in de Wijk zo’n ‘wat wil je nog meer’-initiatief dat perfect aansluit bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord. Sterker nog, de beschikbaarheid ervan voor ons allen per 1 januari 2025 is een expliciet onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt tussen huisartsen, ggz en het sociaal domein in het kader van dat IZA. Ook in het licht van de zoektocht naar mogelijkheden om de wachttijden in de ggz om te buigen is het een uiterst actueel thema.

Maar wat blijkt: de financiering is niet geregeld

Maar wat blijkt: de financiering ervan is niet geregeld. “Terwijl we dit al vanaf 2022 konden zien aankomen”, zegt Wout Adema, directeur zorg van Zorgverzekeraars Nederland, terecht. Of de vraag uit welk macrokader het geld vandaan moet komen bij de totstandkoming van dit onderdeel van het IZA is gesteld, is onbekend. Maar een sluitend antwoord op de vraag is in ieder geval uitgebleven, weten we nu.

Niet de eerste gelegenheid waarbij het IZA zich laat zien als een document dat partijen wel naar de gewenste richting wijst, maar ze met een kluitje in het riet stuurt als het op de uitvoering aankomt.

Delen