Nieuwe inspecteur-generaal IGZ

De ministerraad heeft besloten mevrouw J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde te benoemen tot Inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De voordracht is gedaan door minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De functie van Inspecteur-generaal wordt momenteel waargenomen door mr. Jan Willem Weck. De benoeming gaat in op 1 december 2012. Zij volgt in die functie prof. dr. Gerrit van der Wal op die afgelopen zomer met pensioen is gegaan.

Mevrouw van Diemen-Steenvoorde (1958) is sinds oktober 2008 werkzaam in GGZ Oost Brabant waar zij voorzitter is van de Raad van Bestuur. Tevens bekleedt zij diverse nevenfuncties op het gebied van de kwaliteit van medische zorg en het medisch en verpleegkundige opleidingscontinuüm. Daarvoor was zij onder andere afdelingshoofd-opleider kindergeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. In 2003 maakte zij de overstap naar het VUmc in Amsterdam waar zij een aantal functies heeft bekleed waaronder directeur van het instituut voor onderwijs en opleiden, hoogleraar ontwikkeling en kwaliteit medisch onderwijs en opleiding en landelijk leider van een groot project rond de innovatie van de medisch specialistisch vervolgopleidingen.

Mevrouw Van Diemen-Steenvoorde is in 1983 cum laude geslaagd voor haar artsexamen en is in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht opgeleid tot kinderarts-nefroloog. Ze promoveerde tijdens haar opleiding op het onderwerp hemodialyse en niertransplantatie bij kinderen.

De benoeming van mevrouw Van Diemen-Steenvoorde is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

[Bron: Rijksoverheid.nl]

Delen