Nieuwe lichting ‘Het roer moet om’

Huisartsen van actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) hebben het stokje overgedragen aan een nieuwe lichting roergangers uit andere beroepsgroepen. Daarmee wordt de beweging die zij in gang hebben gezet, verbreed naar andere zorgverleners.

Een apotheker, een fysiotherapeut en een medisch specialist in opleiding namen als eerste het estafettestokje in ontvangst tijdens een landelijke bijeenkomst voor huisartsen afgelopen week. De jonge roergangers buigen zich in de aanloop naar het VvAA Congres op 22 juni over het onderwerp kwaliteit. Insteek vormt de vraag hoe zorgverleners zelf hun kwaliteit kunnen bepalen in plaats van beleidsmakers, toezichthouders en verzekeraars. In de komende periode zullen zij collega’s oproepen mee te denken.

De jonge roergangers zijn apotheker Aris Prins (38), fysiotherapeut Marije de Leur (39) en medisch specialist in opleiding Viola Verhoef (32). Ook blijven de initiatiefnemers van HRMO nauw betrokken.

Jonge roergangers pleiten voor eigen regie op kwaliteit

Met de jonge roergangers uit verschillende beroepsgroepen willen VvAA en de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om de beweging die is ingezet, verbreden. De jonge roergangers buigen zich over de vraag hoe na de succesvolle claim van huisartsen ook andere zorgverleners kunnen gaan bewerkstelligen dat zij hun werk kunnen doen zonder onnodig te worden gehinderd door bijvoorbeeld beleidsmakers en zorgverzekeraars.

De nieuwe lichting roergangers richt zich in de aanloop naar het VvAA Congres ‘Zelf aan het Roer’ op 22 juni verder op het onderwerp kwaliteit. Prins, De Leur en Verhoef roepen, ondersteund door de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om, collega’s op om met hen mee te denken over hoe zorgverleners zelf meer aan het roer van de kwaliteitsbepaling kunnen komen te staan en vragen zorgverleners daaraan mee te doen in opmaat naar het VvAA Congres.

Het VvAA Congres staat in het teken van ‘Zelf aan het Roer’ en is een vervolg op het jubileumcongres ‘Tijd voor Ziel in de Zorg’. VvAA ziet dat zorgverleners door alle druk van onder andere toezichthouders, beleidsmakers, verzekeraars en wet- en regelgeving behoefte hebben aan meer autonomie en invloed op de eigen vakuitoefening. De jonge roergangers geven volgens VvAA een vervolg op de ingezette beweging die gaat over bezield leven en werken. Eigen regie is daarvoor essentieel. Het is tijd voor leiderschap en het baas zijn over eigen kwaliteit.

Over het VvAA Congres
Het VvAA Congres vindt op woensdag 22 juni plaats in DeFabrique in Maarssen. De roergangers die in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen voor de eigen kwaliteit, doen dat ten overstaan van onder andere ZN-voorzitter André Rouvoet, Marian Kaljouw (voorzitter NZa), Jan Kremer (hoogleraar patiëntgerichte innovatie) en De Correspondent-journalist Marc Chavannes. Kaarten zijn te bestellen via de congrespagina.

Delen