NZa: ander zorgstelsel is zinloos

In een interview met RTLZ reageert Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), op het document van het ministerie van VWS over de betaalbaarheid van de zorg. In het interview zegt Langejan dat een ander zorgstelsel in zijn ogen geen zin heeft: “Een kostenstijging zoals we die nu zien zal er ook zijn in een ander stelsel.”

Volgens Langejan zijn er nog veel verbeteringen mogelijk in het huidige zorgstelselen heeft het geen zin om weer opnieuw te beginnen met een nieuw systeem: “dat kost alleen maar veel tijd en veel geld. Wat nodig is zijn goede afspraken tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Maar ook duidelijkheid over wat wel en wat niet in het basispakket zit is noodzakelijk.” Langejan pleit verder voor meer ruimte voor een goede indicatiestelling, zodat de zorg die wordt geleverd ook echt de zorg is die nodig is.

Klik hier om het hele interview te bekijken.

Delen