NZa: inkomsten huisartsen stijgen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het eindrapport gepubliceerd van onderzoeksbureau Significant naar de praktijkkosten -en inkomsten van huisartsen. De NZa gebruikt deze resultaten bij het herijken van de tarieven voor huisartsenzorg.

De resultaten van het kostenonderzoek zijn representatief voor de huisartsen in Nederland. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijn (LVG), het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn in alle fasen van het onderzoek geconsulteerd.

Uit het rapport blijkt dat het gemiddelde aantal ingeschreven patiënten per huisarts is gedaald ten opzichte van de vorige meting, van ruim 2.300 patiënten naar ruim 2.100 ingeschreven patiënten. Het aantal consulten steeg met circa twintig procent naar bijna 8.900 consulten per jaar. De inkomsten van een huisartsenpraktijk bedroegen in 2010 gemiddeld 314.000 euro per jaar. De toename van de inkomsten komt vooral door de toename van het aantal ketenzorgbehandelingen en verrichtingen uit de zogenoemde M&I–lijst (Modernisatie en Innovatie), zoals bijvoorbeeld ECG-diagnostiek. De praktijkkosten in de huisartsenzorg bedragen gemiddeld ruim 165.000 euro. Het gemiddelde praktijkresultaat over het jaar 2010 komt daarmee op een bedrag rond 149.000 euro.

De komende tijd wil de Nza de bevindingen uit het kostenonderzoek vertalen naar juiste tarieven voor de huisartsenzorg in 2013. Bij de berekening van die tarieven wordt de hoogte van het norminkomen meegenomen, in 2010 was dit vastgesteld op een bedrag van bijna 103.000 euro.

[Bron: NZa]

 

Download hier het rapport  Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg (pdf).

Delen