Onderbetaling jonge klaren

Uit een landelijke enquête van De Jonge Specialist (DJS) blijkt dat 7 procent van de jonge klaren met een tijdelijk contract niet wordt betaald conform de cao. LAD en DJS roepen hun achterban op onderbetaling te melden. Die oproep vindt tot nu toe nauwelijks gehoor.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Eind 2016 hield De Jonge Specialist een enquête onder aiossen die bijna klaar zijn met hun opleiding en medisch specialisten die in de afgelopen drie jaar hun opleiding hebben afgerond. Het leverde 1154 respondenten op, waarvan 14 procent aios en 86 procent medisch specialist. In 2014 werd dezelfde enquête gehouden. Toen kreeg 13 procent van de jonge klaren met een tijdelijk contract een salaris onder de cao-norm. Nu gaat het om 7 procent. “We moeten daarbij wel in ogenschouw nemen dat, hoewel de werkloosheid is afgenomen, het aantal tijdelijke contracten is toegenomen”, merkt Fleur van den Heijkant op. “In 2014 had 44 procent van de jonge klaren een tijdelijke baan, in 2016 geldt dat voor 52 procent.” Van den Heijkant is bestuurslid van De Jonge Specialist en arts in opleiding tot uroloog. Ze geeft aan dat onderbetaling in verhouding het meest voorkomt bij de snijdende specialismen. “Twee dagen polikliniek worden dan bijvoorbeeld volledig betaald, tegenover een dag opereren in eigen tijd. Het ‘excuus’ voor dit onbetaalde werken is dat jonge klaren in hun leercurve zitten en nog geen omzet draaien.”

“We roepen onze achterban op, eventueel anoniem, onderbetaling te melden”

De LAD (Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband) en DJS vinden dit onacceptabel. Ze willen de krachten bundelen om onderbetaling tegen te gaan. “We roepen onze achterban op, eventueel anoniem, onderbetaling te melden”, zegt Van den Heijkant. “Zo kunnen jonge klaren op grotere schaal de onderhandeling aangaan met ziekenhuizen.” Tot dusver hebben nog maar weinig onderbetaalde jonge klaren zich bij de beroepsverenigingen gemeld. Het DJS-bestuurslid heeft daar wel een verklaring voor: “Het is lastig om als startende medisch specialist voor je rechten op te komen, omdat je je in een afhankelijke positie bevindt. ‘Een baan is nog altijd beter dan geen baan’, wordt vaak gezegd. Want je weet dat als jij de baan niet neemt, er genoeg andere gegadigden zijn voor die plek. Maar zonder meldingen kunnen wij als beroepsverenigingen helaas weinig doen.

Onderbetaling melden kan via info@dejongespecialist.nl.

Delen