Onheilspellend

De kop boven het nieuwsbericht in Zorgvisie is tamelijk onheilspellend: ‘Einde uniform EPD in Zeeland’. Het bericht gaat over het feit dat het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis heeft besloten over te stappen van Chipsoft naar Epic, terwijl ZorgSaam er juist voor kiest het bestaande pakket van Chipsoft te vernieuwen.

In een reactie wijst Bas Leerink, bestuurder Medisch Spectrum Twente, er terecht op dat deze kop een beetje overdreven is, omdat het minder gaat om de pakketten op zich dan om de goede inrichting van de uitwisseling tussen die pakketten. Toch voegt de keuze van het ADRZ wel een nieuw hoofdstuk toe aan de al lang bestaande zorgwekkende situatie van de ziekenhuiszorg in Zeeland. “Het is jammer dat het ADRZ overstapt zonder met ons te overleggen”, zegt een woordvoerder van ZorgSaam in het nieuwsbericht. Een opmerking die nieuw voer geeft aan de klacht van de cliëntraden van beide ziekenhuizen dat die ondanks een al drie jaar staande belofte nog steeds niet met elkaar samenwerken.

Afgezien hiervan weten we dat het ADRZ net heeft besloten zijn ambities voor nieuwbouw drastisch terug te schroeven en heeft aangegeven via crowdfunding 10 miljoen euro te willen ophalen voor renovatie. Geld dat het zelf niet heeft. Hoe verantwoord is het dan om op hetzelfde moment te investeren in een nieuw EPD dat niet alleen kostbaar is, maar dat ook een lange gewenningstijd kent? Een tijd dus waarin alle betrokkenen binnen het ADRZ vooral met een intern proces bezig zijn. Wat betekent dat voor die beoogde samenwerking met ZorgSaam? En is het ADRZ die tijd bovendien nog wel gegund, gelet op de zorgwekkende situatie waarin het verkeert? Dat idee van die crowdfunding wordt er niet aantrekkelijker op zo.

Delen