OntRegel de Zorg en de Regel-Industrie

Alles is er met steun van VvAA aan gedaan om de argumenten voor het stoppen met de onzinnige administratie in de zorg naar voren te brengen. Uit het rapport Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvaten voor verbeteringen van Plexus uit 2016 bleek al dat er door meer dan 20 instanties ruim 3000 variabelen aan ziekenhuizen worden gevraagd om te rapporteren. Daarvoor moet heel veel geregistreerd worden.

Het behoeft inmiddels geen betoog meer dat het met minder variabelen zal moeten en daarom zal er flink geschrapt moeten worden in de registraties. En zo bleek ook tijdens de eerste schrapsessie, gehouden in het Muntgebouw in Utrecht. Daarvoor is brede steun: van IGZ (IGJ), medisch specialisten, ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars. En ook de minister liet weten op korte termijn resultaten te willen zien van het schrappen van regels en registraties en ont-bureaucratisering van de zorg.

Er is brede steun voor het streven naar de ont-bureaucratisering van de zorg

Met grote eensgezindheid werd de bijeenkomst besloten en als eenvoudige maatregel om de bureaucratie te verminderen zonder schade, werd het afschaffen van de ziekenhuisbrede accreditaties als NIAZ en JCI genoemd. Dat hadden ze in Denemarken ook al bedacht en mede daarom zijn daar nog maar 25 variabelen die gerapporteerd moeten worden in plaats van ‘onze’ 3000.

Het gaat ons natuurlijk nooit lukken om het aantal items te verminderen als we voor ieder regeltje een werkgroep in het leven roepen om daarover lang te vergaderen. Het is goed te realiseren dat al die regeltjes er zijn dankzij onder andere de eigen beroepsgroep, IGZ (IGJ)en verzekeraars. En meestal zijn de regels met de beste bedoelingen gemaakt. Daarom zal het doorstrepen van registraties wel met enige botheid moeten, waarbij we vooral de patiënten goed moeten uitleggen dat we met het doorstrepen van al die registraties de transparantie niet willen verminderen, maar de zorg voor hen (en onszelf, we zijn tenslotte ook gewoon burger) willen verbeteren.

Een groot obstakel: de industrie rond cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten (NIAZ, JCI), registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de zorg

Een ander groot obstakel moeten we niet onderschatten. Dat zijn de mensen en instanties die leven van de ons als gezondheidswerkers opgelegde registraties en regeltjes. Er zijn inmiddels hele industrieën opgericht van cursussen, auditcommissies, kwaliteitsinstituten (NIAZ, JCI), registratiebureaus die leven van de bureaucratisering van de zorg. En het ligt voor de hand dat die niet graag brodeloos willen worden. Er zijn ook kranten die extra exemplaren verkopen wanneer zij de registratiekampioenen publiceren als ware het de top-100 van beste ziekenhuizen. Ook hebben horden medisch specialisten prachtige kaders, registraties, protocollen en regels opgesteld waar ze heel trots op zijn en die nu dreigen te verdwijnen.

Het is daarom van groot belang om het verzet tegen de ont-bureaucratisering dat er zeker komt in het juiste kader te plaatsen. Ook zal een goede alternatieve controlemogelijkheid voor de IGJ moeten blijven, want controle blijft noodzakelijk. Ik denk dat bewijzen van het zijn van een lerende organisatie, investeringen in de professionals in termen van scholing en vooral een open aanspreekcultuur daarbij de goede richting geven. En nu als de wiedeweerga schrappen s.v.p.

Delen