‘Ontslag VUmc onaanvaardbaar’

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) – onder voorzitterschap van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven – vindt het voor het onderwerp veiligheid en voor de samenleving onaanvaardbaar, dat als een persoon onze samenleving wil waarschuwen voor een onveilige situatie – in dit geval het onderwerp patiëntveiligheid – hij in de praktijk zomaar terzijde kan worden geschoven, meldt de website van het SMVP.

“De melding dat bij het VU Medisch Centrum de patiëntveiligheid in het geding zou kunnen zijn, is een melding die voor ons allen van grote waarde en betekenis kan zijn. Een melding overigens die voor de Inspectie (IGZ) een aanleiding vormde voor het nemen van de maatregel van ‘het onder verscherpt toezicht plaatsen’ van het ziekenhuis. Zo’n melding van een klokkenluider verdient eerder onze lof, dan een ontslagprocedure.

Zeker nu wij leven in het tijdperk van zelfregulering, het tijdperk van ‘laat de veiligheid aan de sector zelf over’ en ‘geen betutteling meer van de overheid’, is de samenleving voor haar veiligheid in grote mate afhankelijk geworden van het veiligheidsbeleid van een bepaalde organisatie.

Met name bij die organisaties waar wij onze veiligheid geheel in handen geven van anderen, mag dat vertrouwen niet worden geschonden. Deze hoogleraar verdient niet alleen onze lof, maar benadrukt wederom dat onze samenleving op korte termijn gebaat zou zijn met een goede klokkenluidersregeling.”

[Bron: SMVP]

Delen