Ontwikkeling burn-out tools

Het Utrechtse bedrijf Boldmindz ontwikkelt, gesteund door o.a Utrecht Inc., een online tool inclusief app voor het effectief herstellen van burn-outklachten. De tool is geschikt voor cliënten, werkgevers en behandelaars. Boldmindz wil de tools graag voorleggen aan medisch specialisten en zorgprofessionals om hun professionele visie, ervaringen en behoeften bij de verdere ontwikkeling te gebruiken.

De app helpt cliënten bij het herstel van burn-out door dagelijks zicht te geven op het herstelproces: welke fases worden doorlopen, welke symptomen passen bij welke fase en hoe verhouden de klachten zich tot anderen met burn-out? De toepassing biedt ook persoonlijke coaching op het gebied van mindset, vaardigheden, voeding en beweging. Boldmindz gaat uit van de opvatting dat klachten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen de omstandigheden/omgevingsfactoren van de cliënt en de manier waarop de cliënt op die omstandigheden reageert. De behandelwijzen in de app zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en dragen bij aan een duurzaam herstel van burn-out klachten.

Heeft u als medisch specialist of zorgverlener ervaring op het gebied van de behandeling van burn-out en wilt u dit met Boldmindz delen, meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar info@boldmindz.com o.v.v. Arts en Auto en uw telefoonnummer. Boldmindz zal dan contact met u opnemen voor een burn-out visiegesprek van maximaal 10 minuten. Boldmindz stelt uw professionele visie zeer op prijs!

Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met initiatiefneemsters Severin Ince en/of Rowan van t Hoogt via info@boldmindz.com.

www.boldmindz.com

 

Delen