Op zoek naar een functie

Nu de Belastingdienst duidelijk heeft gemaakt dat de medisch specialisten twee jaar geleden voor niets zo veel tijd en geld hebben geïnvesteerd om nog als fiscaal ondernemers te kunnen worden aangemerkt, is weer de vraag aan de orde wat het nut van het medisch specialistisch bedrijf is.

We weten dat minister Edith Schippers het medisch specialistisch bedrijf hooguit als een tijdelijk model ziet en dit werpt de vraag op wat de artsen zelf zien als de grote meerwaarde ervan. Die vraag blijkt nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ze kunnen bijvoorbeeld stellen dat medisch specialisten nu op het dossier van kwaliteit en veiligheid veel meer collectief betrokken zijn bij het beleid, dat ze meer energie steken in het verbeteren van patiëntveiligheid. Dat is mooi, maar de vraag is of daarvoor een medisch specialistisch bedrijf nodig is. Het vergt toch vooral een spreekkamer, een agenda en leerbereidheid.

Het medisch specialistisch bedrijf is toch een beetje een orgaan op zoek naar een functie

Dat medisch specialisten collectief verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kwaliteit van zorg, is natuurlijk waar, maar het is de vraag of een uit financiële motieven tot stand gekomen organisatie daarvoor de aangewezen weg is. Dat in zo’n medisch specialistisch bedrijf nu alle maatschappen bij elkaar zitten, betekent nog niet meteen dat ze ook een gemeenschappelijke stem hebben. Bovendien: als de medisch specialisten de intrinsieke behoefte hadden gehad om met één gemeenschappelijke stem te spreken, hadden ze niet op de Belastingdienst hoeven te wachten die hen dwong om hiervoor een organisatievorm op te richten.

De meerwaarde van het model moet zich dus in de praktijk bewijzen. Als het lukt om inderdaad met één stem te gaan spreken en handelen, met meerwaarde voor de patiënt, is het waardevol. Lukt dat niet, dan blijft het medisch specialistisch bedrijf toch een beetje een orgaan op zoek naar een functie.

Delen