Orde: zorgakkoord werpt vruchten af

Door het zorgakkoord uit 2013 voor de medisch specialistische zorg zijn de zorgkosten voor het eerst sinds jaren minder gestegen. Dit concludeert de Orde van Medisch Specialisten op basis van de Miljoenennota 2015. Dit jaar gaat het om een meevaller van 1,4 miljard euro. In het akkoord spraken medisch specialisten samen met andere zorgpartijen en minister Schippers van VWS af dat de zorguitgaven niet meer dan 1 procent mogen stijgen door in te zetten op doelmatige zorg met behoud van hoge kwaliteit.

Het zorgakkoord levert dus daadwerkelijke besparingen op. Er worden geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Weliswaar stijgt de zorgpremie dit jaar, maar dit wordt niet veroorzaakt door de curatieve zorg, maar doordat er extra zorg vanuit de AWBZ, zoals de wijkverpleging, wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. De OMS richt zich naast het verbeteren van kwaliteit ook op een goede invulling van de invoering van de integrale bekostiging die in 2015 van start gaat.

Nederlandse gezondheidszorg op hoog niveau
De Nederlandse gezondheidszorg staat al jarenlang op hoog niveau. Om dat in het belang van de patiënt ook zo te houden, blijven medisch specialisten inzetten op doelmatige zorg van hoge kwaliteit. “Het is bijzonder dat met het veld afspraken zijn gemaakt met groot ambitieniveau, het levert resultaten op!” aldus OMS-voorzitter Frank de Grave tijdens het Prinsjesdagontbijt vandaag in Den Haag. Wel is het van belang dat de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten goed verloopt, zodat er geen enkel kind tussen wal en schip belandt.

Lees meer op de website van de Orde.

Delen