Passende zorg

December vorig jaar bleek uit onderzoek van Interswitch nog dat de bereikbaarheid van de Gelderse huisartsenposten iets beter was dan het landelijk gemiddelde. Triest genoeg is het nieuws van deze week dat twee Gelderse huisartsenposten tijdelijk gesloten zijn wegens personeelsproblemen.

De berichtgeving meldt vakanties en ziekteverzuim als redenen voor de tijdelijke sluiting van huisartsenpost Zevenaar en een meer structurele personeelskrapte in Hedel. Collega-huisartsen op X waarschuwen dat dit probleem zich in de toekomst ook op andere plaatsen en op meer regelmatige basis kan gaan voordoen. Daar wordt zelfs al de vraag gesteld hoeveel huisartsenposten structureel zullen gaan sluiten.

‘Essentieel dat mensen worden meegenomen in het verhaal van passende zorg’

De continuïteitsproblematiek in de huisartsenzorg is bijna dagelijks nieuws. Maar toch speelt nog iets anders dan alleen het personeelsvraagstuk. De berichtgeving op Skipr bevat ook dit veelzeggende zinnetje: ‘Ook merken huisartsen op dat patiënten nog steeds bellen met niet-spoedeisende klachten’. Dit is een probleem waarmee de huisartsenposten al jarenlang te kampen hebben. En alle pogingen om hierin verandering te brengen ten spijt, speelt het dus nog steeds. Ook thuisarts.nl heeft het – hoe waardevol het ook is – niet kunnen oplossen.

Het is goed dat nu structureel werk wordt gemaakt van het thema passende zorg. Contact zoeken met de huisartsenpost voor iets dat best kan wachten tot de volgende (maaandag)ochtend de eigen huisarts beschikbaar is, is dat natuurlijk niet. Mensen zullen dus – zoals dat dan genoemd wordt – moeten worden meegenomen in dit verhaal. Dat gebeurt blijkbaar nog steeds onvoldoende. Maar essentieel is het wel. Denk maar aan wat ziekenhuisbestuurder Bart Berden recent nog zei: “Wen maar aan slechtere service in de zorg”.

Delen