Preventie kan effectiever

Bestaande preventieprogramma’s, zoals de griepprik, het uitstrijkje, de borstkankerscreening, en leefstijlprogramma’s, hebben geen optimaal effect. Niet iedereen doet mee, en te veel deelnemers haken af. Het NIVEL pleit voor een maatschappelijk debat over preventie.

 

Preventieprogramma’s blijken in de praktijk onvoldoende effectief.  Uit een eerste onderzoek blijkt dat een derde tot de helft van de doelgroep er niet aan begint of snel afhaakt. “Grootschalige en langdurige deelname aan preventieprogramma’s is kennelijk nog niet vanzelfsprekend”, stelt NIVEL-programmaleider Joke Korevaar. “Vooral leefstijlaanpassingen vragen om grote inzet en doorzettingsvermogen. Dat kunnen mensen niet zonder steun van zorgverleners, zorgverzekeraars, de overheid, en draagvlak in de samenleving.” Resultaat is pas zichtbaar op de langere termijn en zeker is dat ook niet. Terwijl de inspanning geleverd moet worden op een moment dat iemand nog nergens last van heeft. Zorgverleners blijken wel in te zijn voor preventie, maar zijn huiverig door de onzekere financiering en het wisselende beleid. Zonder op continuïteit te kunnen vertrouwen is het afbreukrisico te groot. Maar zodra de overheid en zorgverzekeraars die continuïteit bieden, lijken veel huisartsen en andere zorgverleners bereid zich in te spannen voor preventieprogramma’s.”

Het NIVEL pleit voor een maatschappelijk debat. Korevaar: “De helft van de bevolking vindt dat de overheid niet mag ingrijpen in onze leefstijl. Tegelijkertijd geeft bijna 40% aan dat de zorgverzekeraars ongezond levende landgenoten een hogere premie mogen laten betalen. Zolang de keuze voor deelname aan preventieprogramma’s vrijblijvend is of een individuele aangelegenheid blijft, zullen de preventieprogramma’s niet meer gezondheidswinst gaan opleveren.” Lees verder NIVEL

Delen