Prinsjesdag: relevant voor u

De volgende fiscale voorstellen uit de Miljoenennota en het Belastingplan kunnen relevant zijn voor u. Of het nou om wonen, woon-werkverkeer, scholingsuitgaven of pensioen gaat. Wij lichten ze voor u toe. De voorstellen treden per 1 januari 2013 in werking, tenzij anders vermeld.

 

Woon-werkverkeer openbaar vervoer belast

Reiskostenvergoedingen aan werknemers die tussen woning en werk reizen per openbaar vervoer worden belast per 1 januari 2013.

  • Overgangsregeling: Dit geldt niet voor OV-abonnementen die vóór 25 mei 2012 zijn aangegaan en die nog doorlopen tot na 31 december 2012. De verstrekking daarvan blijft onbelast voor de geldigheidsduur van dat abonnement (als het onder de huidige regeling ook onbelast is verstrekt).

Kilometervergoeding woon-werkverkeer belast

Voorgesteld is om de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2013 te belasten. Zakelijke kilometers kan de werkgever nog wel belastingvrij blijven vergoeden. Werkgevers die gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR) kunnen de reiskosten voor woon-werkverkeer onbelast vergoeden vanuit de vrije ruimte.

Woon-werkverkeer met auto van de zaak

Een werknemer of ondernemer met een auto van de zaak heeft geen bijtelling voor privégebruik als hij 500 kilometer of minder privé rijdt. Vanaf 1 januari 2013 gelden de woon-werkkilometers ook voor deze bestuurders voortaan als privékilometers, zodat zij eerder in aanmerking komen voor de bijtelling.

  • Overgangsregeling: Voor een auto van de ondernemer die vóór 25 mei 2012 is aangeschaft of geleased, is de bijtelling tot uiterlijk 1 januari 2017 beperkt tot een kwart van de bijtelling die zonder de overgangsregeling verschuldigd was (25%, 20% of 14% van de cataloguswaarde). Hiervoor is vereist dat met de betreffende auto aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden (exclusief woon-werkverkeer). Deze overgangsregeling geldt ook voor een auto die aan een werknemer ter beschikking is gesteld en vóór 25 mei  2012 is aangeschaft of geleased door de werkgever.

lees verder op VvAA.nl.

Delen