Protest om sancties diabetesrichtlijn

Acht zorggroepen uit heel Nederland protesteren tegen het voornemen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om sancties te treffen tegen organisaties die na september 2013 nog niet voldoen aan de Zorgstandaard Diabetes. Dit meldt Medisch Contact. 

 

De acht zorggroepen vrezen dat het voornemen van de IGZ ertoe leidt dat zorggroepen zichzelf opheffen of hun contracten en statuten zodanig aanpassen dat zij niet meer onder de Kwaliteitswet vallen. De vorming van zogeheten zorggroepen waarin zorgverleners van chronisch zieke patiënten nauw samenwerken, werd de afgelopen jaren sterk gestimuleerd door het ministerie van VWS om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren. Hiervoor moeten zorggroepen voldoen aan zorgstandaarden, die zijn opgesteld door de beroepsgroep.

De Inspectie waarschuwt dat organisaties die na september 2013 niet voldoen aan de standaarden zullen worden aangepakt. De groep protesterende zorggroepen bestaat uit Huisartsenzorg Drenthe Medische Eerstelijns Ketenzorg, huisartsencoöperatie ROH Gelderse Vallei, de Stadsmaatschap Utrecht, de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden, Preventzorg, ROH Coöperatie N.W.-Utrecht, Zorggroep Zeist en de Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland.

Lees verder bij Medisch Contact.

Delen