Regeldruk en COVID-19

VvAA ontvangt diverse signalen dat de COVID-19-pandemie het terugdringen van regeldruk in sommige organisaties een positieve impuls heeft gegeven. In samenwerking met zorgverleners gaat VvAA die signalen vanaf september verder onderzoeken.

Dat gebeurt in kleinschalige (online) gesprekssessies op beroepsgroepniveau. In het najaar volgt bovendien een herhaling van de reguliere (Ont)Regelmonitor, inclusief een specifiek ‘COVID-19-hoofdstuk’. Willem Veerman, huisarts en vice-voorzitter van VvAA: “Het is evident dat COVID-19 de zorgwereld op vele fronten heeft opgeschud.

 Als we hieruit lessen kunnen trekken die helpen om het structurele probleem van de regeldruk versneld op te lossen, dan pakken wij die gelegenheid uiteraard met beide handen aan. Wij nodigen leden en andere zorgverleners van harte uit om hun ervaringen hierin te delen met ons.” 

Via vvaa.nl/ontregelmonitor kunt u de belangrijkste uitkomsten van de(Ont)Regelmonitor nalezen. Tevens kunt u zich hier aanmelden om deel te nemen aan de online gespreksessies voor uw beroepsgroep, die vanaf september gaan plaatsvinden.

Delen