Regiegroep (Ont)Regel de Zorg van start

Minister Bruno Bruins heeft een ‘regiegroep (Ont)Regel de Zorg’ voor de curatieve zorg geïnstalleerd. Deze regiegroep, met daarin vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en toezichthouders, gaat de regeldruk nog steviger aanpakken. “Waar we kunnen, willen we als ministerie helpen om regels weg te poetsen.”

Tekst: Martijn Reinink – Beeld: Vincent Basler

De presentatie van de regiegroep (Ont)Regel de Zorg vond op maandag 26 november plaats in het Reinier de Graaf Gasthuis. En dat was niet zonder reden. Het ziekenhuis in Delft is namelijk een van de ziekenhuizen die zelf al flink aan de slag zijn met het verminderen van regeldruk en administratieve lasten. Iets wat minister Bruins toejuicht: “We willen op landelijk niveau regels schrappen, maar ik hoop dat niemand afwacht. Begin lokaal. Kijk binnen de eigen instelling, zoals ze dat hier in Delft doen, waar je met minder regels toe kan.”

‘Begin lokaal. Kijk binnen de eigen instelling waar je met minder regels toe kan’

Tijdens de bijeenkomst in het oudste ziekenhuis van Nederland vertellen vier zorgprofessionals van het Reinier de Graaf Gasthuis aan de minister wat zij al voor elkaar hebben gekregen en hoe ze dat hebben aangepakt. Oncologieverpleegkundige Mariëlle Egberts (links op de foto) heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er bloeddrukmetingen geschrapt konden worden. “Bij patiënten met plasmacelkanker hebben wij altijd de bloeddruk voor én na een injectie met groeifactorremmers gemeten. Zo stond het in het protocol. Maar ik constateerde dat er eigenlijk nooit verschillen waren. Literatuuronderzoek bevestigde dat. Ik heb mijn bevindingen voorgelegd aan de hematologen en die waren akkoord. Doordat we nu niet meer dubbelop meten, besparen we tijd. ”

Buiten de macht

Het is een voorbeeld van wat ziekenhuizen en zorgprofessionals zelf kunnen doen als het gaat om het terugdringen van regels en administratie. Hetzelfde geldt voor het initiatief van Melanie de Cock (rechts op de foto), hoofd Interne Geneeskunde en voorzitter van de Verpleegkundige Raad, die het proces voor endocriene functietesten op haar afdeling terugbracht van twaalf naar vier stappen, onder meer door ICT-technische aanpassingen.

In andere gevallen ligt het schrappen van regels buiten de macht van de zorgprofessional en de instelling. Dermatoloog Simone Stadhouders noemt de machtigingen die zij moet schrijven, maar waarvan ze soms denkt: is dit nou strikt noodzakelijk? “Dames met overbeharing in het gezicht komen alleen voor een briefje bij ons. Wij doen de behandeling niet, daarvoor gaan ze naar de huidtherapeut, een hbo-opgeleide professional, die zelf ook de indicatie kan stellen of het cosmetisch of medisch is.” De dermatologen zouden graag zien dat het zo gaat, maar hebben dat nog niet voor elkaar gekregen. “Daarvoor hebben we de zorgverzekeraar nodig.”

Juist voor dit soort zaken, is de regiegroep (Ont)Regel de Zorg in het leven geroepen. Sowieso gaat de regiegroep aan de slag met de 150 actiepunten die zijn voortgekomen uit de schrap- en verbetersessies.

Barrières slechten

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) in samenwerking met VvAA de (Ont)Regel-beweging is gestart. In mei van dit jaar kwam het ministerie van VWS met een ‘actieplan (Ont)Regel de Zorg’ om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. “We zijn nu een tijdje bezig en we zien de eerste succesjes, maar dit vraagstuk is niet 1, 2, 3 opgelost”, geeft minister Bruins na afloop van de bijeenkomst aan. “Dat we nu een regiegroep hebben, waarin vertegenwoordigers van alle beroepskolommen samenwerken, is een belangrijke stap. We moeten over de muurtjes van elkaars professies heen kijken. Dat zorgt voor begrip en voor duidelijkheid: van wie komt nou welke regel en waarom? Ik denk ook dat dit gaat helpen om de barrières die soms worden ervaren tussen de verschillende kolommen, te beslechten.”

Gerlach Cerfontaine, voorzitter van de regiegroep, zegt in zijn toespraak: “Ik hoop dat we met de regiegroep een voorbeeld kunnen zijn voor het veld, want (Ont)Regel de Zorg kan alleen slagen met vertrouwen in elkaar en met de steun van de bewindslieden.” En die steun is er, volgens de minister. “We willen dit vraagstuk niet wegleggen in het veld. We hebben een team van ambtenaren geformeerd dat zich volledig bezighoudt met (Ont)Regel de Zorg. En dat is niet om te controleren. Wij doen mee. Waar we kunnen, willen we helpen om regels weg te poetsen.”

‘We gaan mensen vragen of ze merkbaar minder regeldruk ervaren.  Dat is belangrijker dan mooie grafiekjes’

De regiegroep komt met een barometer om te kijken of de administratieve druk daadwerkelijk afneemt, maar de minister benadrukt dat dit níet tot extra belasting van zorgprofessionals zal gaan leiden. “Natuurlijk willen we de vorderingen weten, maar we gaan niet allerlei metingen doen. We gaan mensen vragen of ze merkbaar minder regeldruk ervaren. Want dáár gaat het om. Dat is belangrijker dan mooie grafiekjes.”

Leden van de regiegroep

De regiegroep (Ont)Regel de Zorg voor de curatieve zorg bestaat naast voorzitter Gerlach Cerfontaine uit Marcel Daniëls (namens de medisch specialisten), Rob Dillmann (namens de ziekenhuizen), David Voetelink (namens de UMC’s), Ella Kalsbeek (namens de huisartsen), Jacobine Geel (namens de ggz), Gerben Klein Nulent (namens de apothekers), Henk Bakker (namens de (wijk)verpleegkundigen), Guido van Woerkom (namens de paramedici), Dianda Veldman (namens de patiënten), André Rouvoet (namens de zorgverzekeraars), Ronnie van Diemen (namens de Inspectie), Marian Kaljouw (namens de NZa), Sjaak Wijma (namens Zorginstituut Nederland) en Bas van den Dungen (namens VWS).

Meer over (Ont)Regel de Zorg en de voortgang: ordz.nl

Delen