Roche legt prioriteit bij vergroten testcapaciteit

Roche meldt dat het de afgelopen weken samen met de diagnostiekpartners heeft gewerkt aan het opschalen van de testcapaciteit in de Nederlandse laboratoria en dat inmiddels voldoende testcapaciteit beschikbaar is om aan de enorm toegenomen vraag te voldoen. 

Naast het vergroten van de eigen productiecapaciteit en het ontwikkelen van snellere testen, heeft het bedrijf zeventig medewerkers ingezet om in de meer dan veertig Nederlandse laboratoria de benodigde testsystemen te installeren en onderhouden. Verder zet Roche in op het ontwikkelen en bieden van oplossingen voor de langere termijn, in samenwerking met het ministerie van VWS, het RIVM en ook de zorgprofessionals in het veld. Het bedrijf meldt op de website ook te onderzoeken of één van de Roche-middelen eventueel een behandeloptie kan zijn voor de longontsteking die een aantal COVID-patiënten zo ziek maakt én mee te denken over manieren om zorg te borgen voor ook andere dan COVID-patiënten. 

Delen