Roofbouw/afbouw

Het is geen nieuws dat ziekenhuizen zo tegen het einde van het jaar de media opzoeken om zich te beklagen over de zorginkoopgesprekken voor het volgende kalenderjaar. We zijn het al een aantal jaar gewend. Doorgaans noemen ze die gesprekken dan ‘moeizaam’ of ‘zeer moeizaam’. In een aantal gevallen wachten ze die gesprekken zelfs niet af, maar zoeken ze de media al op op het moment dat hun omzetplafond in zicht komt.

Maar dat de zorgverzekeraars met de manier waarop ze te werk gaan ‘roofbouw’ plegen op de ziekenhuisorganisatie voegt een nieuwe dimensie toe aan het verhaal. Sterker nog, ‘roofbouw op een toekomstgerichte ziekenhuisorganisatie’. De klacht is dat de onderhandelingen nog steeds alleen gaan over prijs en volume en niet over ‘daadwerkelijk passende zorg’.

‘Zo kan roofbouw plaatsmaken voor gefaseerde en gefaciliteerde afbouw’

Het punt is: bij onderhandelingen zijn altijd twee partijen betrokken. Tegenover de zorgverzekeraar zit de ziekenhuisbestuurder. Beiden hebben het Integraal Zorgakkoord gelezen, en beiden weten dat hierin afspraken staan over de financiering van de zorg die gevolgen hebben voor de ziekenhuizen. Voor die laatste betekenen die afspraken relatieve krimp, indachtig het inmiddels bekende credo van zorg voorkomen, verplaatsen, vervangen.

Tot passende zorg komen dus, en dat is in veel gevallen geen zorg die binnen ziekenhuismuren hoeft te worden verleend. Als in de zorginkoop gesprekken beide partijen dit als uitgangspunt hanteren, zal zo’n gesprek er heel anders uitzien en kan ‘roofbouw’ plaatsmaken voor gefaseerde en gefaciliteerde afbouw.

Delen