Samen behandelen

Welke collega maakte een onvergetelijke indruk op u? Voor Inge Faber, GGZ-arts en cognitief gedragstherapeut, kwam er steun na een afwijzing.

Ik zocht een kans om ook met jou samen te kunnen werken. Dat lukte: de behandeling van een tweeling. Met de ene helft van die tweeling had ik al eens contact gehad en zij kwam nu samen met haar zusje terug. Ik moest alleen eerst mijn voorstel voor de behandeling aan de indicatiestaf voorleggen en kreeg meteen de wind van voren. Of ik wel eens gehoord had van separatie en individuatie en wat mijn tegenoverdracht was.

De tweeling moest uit elkaar: de ene helft zou naar de afdeling psychotherapie gaan en de andere mocht wel op mijn afdeling in behandeling, maar niet bij mij. Ik voelde me ongelukkig en volkomen onbekwaam. 

Ik vergeet je niet

Nou had ik voor die indicatiestaf aan jou gevraagd of jij het als systeemtherapeut verdedigbaar vond, om ze wel samen te behandelen. Toen je het besluit van de indicatiestaf hoorde, ontplofte je bijna. Je belde me meteen, bood steun. Je ging zelf overleggen met de betreffende collega`s en ik kreeg alsnog toestemming de tweeling te behandelen, maar alleen… als jij bij die gesprekken aanwezig zou zijn.

Ik vergeet je niet.

Lees alle bijdragen over onvergetelijke collega’s

Delen