Samenwerking in de vakgroep

Hoe kun je als vakgroep zowel effectief als met plezier samenwerken? De samenwerking als een groep gelijken in een vakgroep of maatschap brengt lusten en lasten met zich mee.

Het boek De dokter en de vakgroep van consultant en voormalig huisarts Paul Wormer behandelt de vele vraagstukken die hierbij spelen, € 24,50. paulwormer.nl

Arts en Auto mag zes boeken verloten. Stuur een mail met uw lidmaatschapsnummer en adres naar verloting@artsenauto.nl o.v.v. ‘Vakgroep’. Kijk voor de winnaars op artsenauto.nl/verloting (na 3 februari 2018).

 

Delen