Samenwerking KNGF en VvAA

Met ingang van 2013 hebben VvAA en het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) hun samenwerking geïntensiveerd. Deze samenwerking biedt leden van het KNGF verschillende kwalitatieve en kwantitatieve voordelen.

 

 

Zo gaan beide organisaties hun kennis en ervaring op het gebied van beroepsrisico’s delen. Doel is om de leden nog beter te kunnen adviseren over preventiemaatregelen en het voorkomen van schadeclaims. Daarnaast ontvangen leden van het KNGF een premiekorting op de beroepsaansprakelijkheids- en de rechtsbijstandverzekering van VvAA. Twee verzekeringen die belangrijk zijn bij het afdekken van beroepsrisico’s.

Meer informatie over deze speciale voorwaarden voor KNGF-leden vindt u op www.vvaa.nl/kngf.

Delen