Schadefonds Geweldsmisdrijven

Jaarlijks zijn er in Nederland veel mensen slachtoffer van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg (huiselijk geweld, een overval met geweld, een zedenmisdrijf of stalking). Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming en erkent daarmee het onrecht dat is aangedaan.

Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of een dood door schulddelict kunnen ook in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Lang niet iedereen kent het schadefonds. In voorkomende gevallen kunnen zorgprofessionals hun patiënten verwijzen naar schadefonds.nl.

Delen