Schrappen & verbeteren – De kop is eraf!

Op 18 november 2017 was het zover. Zorgprofessionals, zorgverzekeraars, bestuurders en toezichthouders kwamen op uitnodiging in Utrecht bij elkaar voor de eerste schrap- en verbeterconferentie, georganiseerd door Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA.

We wisten dankzij de Denktank (Ont)regel de zorg al dat de administratieve tijdsbesteding van zorgprofessionals gemiddeld 40 procent is, met de wijkverpleegkundigen met stip op 1 met 48 procent. Nu konden we eindelijk aan de slag om verbeteringen door te voeren. Natuurlijk kennen we de geluiden dat het al zo vaak is geprobeerd om de regeldruk in de zorg te verminderen en dat het tot nu toe nooit is gelukt, maar opvallend was de enorme eensgezindheid onder alle aanwezigen om de problemen in de zorg gezamenlijk aan te pakken. Een inspirerende bijeenkomst, maar vooral ook een start van iets groters.

Na een steunende opening door de nieuwe minister voor Medische Zorg Bruno Bruins ging men in groepjes aan de slag om voor de verschillende beroepsgroepen een top-3 vast te stellen van administratieve handelingen die zo snel mogelijk moeten en kunnen verdwijnen.

Aan de slag dus, nu alle partijen hebben aangegeven vastbesloten te zijn om de regeldruk daadwerkelijk te willen verminderen. Het is aan gezaghebbende professionals in de eigen beroepsgroep om op te staan en samen met de bestuurders van hun koepels, de verzekeraars, de Inspectie en VWS om de tafel te gaan zitten. Door positief kritisch te kijken naar de regeldruk kan daadwerkelijk een begin worden gemaakt met het schrappen van overbodige regels en maatregelen. Hulpmiddelen hierbij zijn de Argumentenkaart en de Trechter van Verdunning. De eerste ‘schrapweken’ zijn geagendeerd. VWS beschouwt het terugdringen van bureaucratie en overbodige administratieve last als een van haar topprioriteiten en wil partijen faciliteren tot een concrete agenda te komen. VvAA en de Argumentenfabriek willen daarbij graag een faciliterende rol spelen.

Dat hiervoor ruimte en comfort nodig is van de controlerende instanties door in dit proces opzij te stappen en dingen te durven laten gebeuren, moge duidelijk zijn. Het gaat uiteindelijk om de zorg voor de patiënten. Zij verdienen betrokken zorgverleners aan hun zijde. Zorgverleners die zich op waarde geschat weten, maar vooral weer voldoende tijd hebben voor de patiënt.

De kop is eraf, op naar 8 maart. Dan wil de minister van ons horen wat er concreet al geschrapt en verbeterd is.

Toosje Valkenburg, huisarts en initiatiefnemer HRMO
Willem VeermanWillem Veerman, vicevoorzitter VvAA

Arts en Auto blijft het proces volgen. Meer artikelen vindt u in ons dossier Schrapconferentie.

 

Delen