September meldmaand indicenten

In september wordt in de mondzorg, verloskunde en fysiotherapie extra aandacht besteed aan het project online Veilig Incidenten Melden (VIM-digitaal).

 

 

 

De beroepsverenigingen in de mondzorg, verloskunde en fysiotherapie werken mee aan dit project dat ook wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Zorgprofessionals worden opgeroepen om een (bijna) incident te melden via de website www.medicatieveiligheid.info. Alle (bijna)incidenten in de zorg kunnen met behulp van een beroepseigen formulier gemeld worden via deze website. De stappen in elk meldformulier zijn met behulp van klankbordbijeenkomsten met deelnemende beroepsgroepen en het verspreiden van een enquête in de praktijk, tot stand gekomen.

 

Delen